07.07.2020

Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği Online Eğitim Programı Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından BÜYEM, UN SDSN Türkiye, Yerel-İZ ve 350 Türkiye işbirliğiyle düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği” online eğitim programı 13 Mayıs-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşti.

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi; Türkiye’de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda kapasitelerini geliştirmeye yönelik düzenlediği bu online sertifikalı eğitim programı ile büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde çalışan ilgili idari personelin iklim değişikliğine yönelik azaltım (mitigasyon) ve uyum (adaptasyon) eylemleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgileri edinmelerini sağlayarak iklim eylem planı hazırlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi birikimlerini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca belediye çalışanlarının iklim değişikliğine karşı en az bir azaltım ve/veya uyum eylem projesini örnek teşkil edecek şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve çalışma pratiklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin paydaşları arasında; Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye), Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz) ve 350 Türkiye yer almaktadır.

İKLİM EYLEM PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

Yedi hafta süren sertifika programı boyunca; Prof. Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi), Dr. Baran Alp Uncu (350.org Türkiye), Efe Baysal (350. org Türkiye), Dr. Ender Peker (Çankaya Üniversitesi), Gözde Odabaş (REC Türkiye), Doç. Dr. Eda Beyazıt (İTÜ), Onur Akpulat (REC Türkiye), Dr. Tamer Atabarut (BÜYEM), Gökçen Kunter (Peyzaj Araştırmaları Derneği), Ahmet Cihat Kahraman (MBB) ve  Ebru Akyol (İBB) tarafından toplamda 20 saat online ders verildi. Program sonrasında oluşturulan küçük çalışma gruplarıyla proje yazımı atölyeleri (2 saat) düzenlendi. Atölyede, iklim değişikliğine dair somut sorunlar, çeşitli senaryolar eşliğinde ele alındı. Atölye katılımcıları, 13 Mayıs – 8 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan 9 temel eğitim başlığının uzmanlarıyla online ortamda buluşarak; eğitim senaryosu üzerinden deneyimlerini paylaşırken, hem birbirleriyle hem de konun uzmanlarıyla üzerinde çalıştıkları somut projeleri tartışma ve  fikir alışverişinde bulunma imkanı yakaladı. Eğitimin ardından, katılımcı belediye çalışanlarının teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmek üzere kendi bölgelerine yönelik seçtikleri bir alanda örnek bir iklim eylemi  raporu tasarlanması sağlandı. Rapor, her belediyenin kendi iklim eylem planını oluşturma ve uygulama süreçlerinin yol haritasının özetini ve seçilen bir alanda geliştirecek bir azaltım ve/veya uyum eylem projesi anlatımını içermektedir. 2 hafta süren çalışmaların sonunda, katılımcılar proje değerlendirme toplantısında tasarladıkları projelerin sunumunu yaparak sertifika almaya hak kazanmıştır.

Yerel Yönetim Akademisi tarafından yayınlanan online derslere MBB YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.