12.02.2020

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Su Yönetimi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü bünyesinde çevre yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında fikir alışverişinde bulunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere seminerler ve çalıştaylar gerçekleştirilmektedir

            Bu programlara belediyelerin yanı sıra ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile konuya ilişkin paydaşların katılımı önemli çıktıların elde edilmesine zemin hazırlamaktadır. Çevre yönetiminin önemli bileşenlerinden birisi olan su kalitesinin korunması ve su kirliliğinin önlenmesi faaliyetleri aynı zamanda çevre ve halk sağlığı bakımından da değerlendirilmekte ve belediyelerin bu konudaki teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 2015 yılında ilan edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının da konuyu hem çevre yönetimi hem de çevre ve halk sağlığı boyutu ile yerel, ulusal ve küresel ölçekte ele aldığı bilinmektedir.             Bu bağlamda; 26 Şubat 2020 Çarşamba günü, 09:30 – 16:30 saatleri arasında, MBB Hızır Bey Çelebi Salonunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Su Yönetimi başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Seminere katılım; her belediyeyi temsilen en fazla 2 kişi olmak kaydıyla, katılımcıların http://quq.la/BuDNO linkinden kayıt olmaları gerekmektedir. 

Ekler