01.02.2021

Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği Çevrimiçi Eğitim Serisi Devam Ediyor

Marmara Belediyeler Birliği, Danimarka Başkonsolosluğu ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında düzenlenen "Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği" isimli çevrimiçi eğitim serisi ikinci programla devam ediyor.

Serinin ikinci eğitimi, Danimarka Su İdareleri Birliği DANVA ve Aarhus Su İdaresi Uygulamaları ile 11 Şubat 2021 Perşembe günü 15.00-17:30 saatleri arasında Zoom üzerinden düzenlenecek.

Su sektörü dünyadaki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü oluştururken, atık su arıtma tek başına bunun dörtte birini oluşturuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6, su kaynaklarına boşaltılan arıtılmamış atık su oranını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için yeni ve mevcut su arıtma tesislerinin tasarımında enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı ön plana çıkıyor. 

Danimarka Hükümeti, 2030’da ülkenin sera gazı emisyonlarını yüzde 70 azaltmak gibi iddialı bir hedef belirledi. Bu hedefe ulaşmak için atık su sektörü dahil tüm sektörlerin katkıda bulunması gerekiyor. Danimarka su sektörünün amacı, enerji ve iklime nötr- ve hatta belki de net enerji üreticileri olmak. Danimarka atık su arıtma tesisleri, enerji tüketimini azaltmak için yatırımlar yapıyor ve giderek daha fazla enerji üretimine odaklanıyor. Bu durum Danimarka su sektörünün ülkenin toplam elektrik tüketimindeki payının yüzde 1,9’a düşmesini sağladı.

Eğitim serisinin ikincisinde Danimarka’da gelir getirmeyen su, abonelik yönetimi ve dijital takip teknolojileri, su ve kanalizasyon idareleri kıyaslama sistemi konuları ele alınacak. Sunumların ardından alanında uzman Danimarkalı firmaların katılımıyla mini-panel oturumu düzenlenecek. 

Kayıt olmak için tıklayınız.