14.01.2020

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi Semineri

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi Semineri 22 Ocak 2020, Çarşamba günü MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Programda işlenecek konular aşağıki gibidir;
- Hava kirleticilerinin halk sağlığına ve hastalık yükü üzerine etkileri
- Hava kalitesinin kontrolü ve kirliliğin önlenmesine ilişkin ulusal politikalar
- Hava kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında bir yerel yönetim örneği: İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi
- Hava kirliliğinin önlenmesi ile etkilerinin azaltılmasında STK faaliyetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları

Tarih: 22 Ocak 2020 Çarşamba,
Saat: 09:30
Yer: Marmara Belediyeler Birliği Hızır Bey Çelebi Salonu
Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü-Fatih/İstanbul

Görsel Galeri

1/6