01.12.2022

Sürdürülebilir Gıda Ödülleri İçin Başvurular Başladı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Ödülleri Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. Başvurular için son tarih 7 Aralık.

Kar amacı gütmeyen bir lider sürdürülebilirlik merkezi olan Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir Gıda Ödülleri ile doğru gıda sistemlerini hedefleyen yenilikçi projelerin görünürlüğünü sağlamak, bu sistemlerin oluşumuna olanak sağlayan kurumları öne çıkararak ilham olmasını sağlamak ve bu sayede değişime ön ayak olmayı amaçlıyor. Belediyelerin Gıda Atık Yönetimi, Gıda Ambalaj Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Gıda İletişimi ve Sürdürülebilir Gıda İçin İş Birliği kategorilerine başvurabileceği etkinliğe başvurular 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Kategoriler

  1. Gıdada İnovasyon: Sürdürülebilir gıda tanımı kapsamında çevresel ve/veya sosyal etki açısından sürdürülebilir bir fark yaratan bileşenler ve ürünler ayrıca üretimde yenilikçi, ekonomik, şeffaf ve izlenebilir, minimum çevresel etki oluşturan yöntem, işlem basamağı, teknoloji geliştiren çalışmalar bu kategoride değerlendirilir. (Alt Kategoriler: Sürdürülebilir Gıda Ürünü, Sürdürülebilir Gıda Bileşeni, Gıda İşlemi Teknolojisi)
  2. Gıda Atık Yönetimi: Gıda üretimi ve sonrasında ürün olarak değerlendirilemeyen kısımlar gıda atıkları olarak tanımlanmaktadır. Gıda atıklarını kaynağında, üretimde, tedarikte, satış noktalarında ve tüketici tarafında azaltıma yönelik özgün, yenilikçi, şeffaf, izlenebilir ve ölçülebilir sonuçlar veren çalışmalar bu kategoride değerlendirilir. * Belediyeler bu kategoriye başvurabilmektedir.
  3. Sürdürülebilir Gıda Ambalajı Ve Gıda Ambalaj Atık Yönetimi: Sürdürülebilir ambalaj, üretiminde ve sonrasında minimum çevresel etkiye sahip, kolay dönüştürülebilen ya da dönüştürülmüş materyallerden yapılan, yenilenebilir, uygun maliyetli, temiz enerji ile elde edilen aynı zamanda uygulanabilir ve dayanıklı ambalaj olarak tanımlanır. Bu tanım kapsamında gıda ambalajlarında tasarım, yöntem, malzeme açısından geliştirilen çalışmalar değerlendirilir. Bu ambalaj çalışmalarının gıda maddesine sağlık açısından herhangi bir bulaşı getirmeyen, güvenilir olması önemli bir kriterdir. Ambalaj üretiminden sonraki aşamalarda (birincil, ikincil ve üçüncül dahil) ambalajların bertaraf edilme koşulları, geri dönüşümü, atıkların azaltımını amaçlayan çalışmalar ayrıca bu kategoride değerlendirilir. (Alt Kategoriler: Sürdürülebilir Gıda Ambalajı, Gıda Ambalaj Atık Yönetimi) *Belediyeler bu kategoriye başvurabilmektedir.
  4. Sürdürülebilir Gıda İletişimi: Sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya doğru bir geçişin sağlanması, kurumlar tarafından oluşturulacak kamuoyu bilinci gelişimi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması faaliyetleri ile mümkün olabilir. Bu amaç doğrultusunda örnek oluşturan, doğru ve etkili bir biçimde şeffaflık ve izlenebilirlik esaslarıyla teşvik edici davranış değişikliği hedefleyen sorumlu kurum içi ve dışı iletişim çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. *Belediyeler bu kategoriye başvurabilmektedir. **Şeffaflık ve izlenebilirliğin iletişimi bu kategoride ayrı olarak değerlendirilir.
  5. Sürdürülebilir Gıda Tedarik Zinciri: Doğru ve verimli bir tedarik zinciri işleyişi, sürdürülebilir gıdaya ulaşmada önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı, sürdürülebilir, yerel gıda hedefiyle uçtan uca değer zinciri bakış açısıyla tüm aşamalarda değer yaratmayı, tedarikçi bağlılığını, şeffaf, izlenebilir ve sorumlu üretim anlayışı ile daha verimli gıda üretimini ve dağıtımını sağlamaya yönelik, yenilikçi, sürekli iyileştirici ve geliştirici çalışmalar değerlendirilir. Ayrıca ekonomik ve dış etkilere karşı dirençli bir çalışma olması beklenmektedir. * Tedarik zincirinde izlenebilirlik esaslarına uygun yapılan çalışmalar bu kategoride ayrı olarak değerlendirilir.
  6. Sürdürülebilir Gıda İçin İş Birliği: Sürdürülebilir gıda sistemlerine doğru dönüşüm potansiyelini arttırmak; bütüncül bakış açısı ve ortak bir stratejik yaklaşım ile birden fazla kurum arasında gerçekleştirilen kararlı, uzun vadeli iş birlikleri ile sağlanabilir. Sürdürülebilir gıdaya ulaşım ve teşvik yolunda ortak bir değer yaratma amacıyla farklı kurumların şeffaf, izlenebilir ve sorumlu bir anlayışı benimseyerek kolektif hareket etmesi ile oluşturulan ilham verici ve özgün çalışmalar bu kategoride değerlendirilir. *Belediyeler bu kategoriye başvurabilmektedir.

Katılım koşulları ve başvuru ücreti gibi detay bilgilere buradan ulaşılabilir.

Kapak görseli: Markus Spiske

1/6

Diğer İçerikler Duyuru

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >