19.04.2022

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (dut) Bünyesinde Oluşturulacak Kent Panelleri Hakkında Çağrı

JPI Urban Europe’un Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme (Driving Urban Transition to a Sustainable Future – DUT) Ortaklığı, odaklandığı her üç tema (Pozitif Enerji Bölgeleri, 15 Dakikalık Şehirler, Döngüsel Kent Ekonomileri) için yaklaşık 20 – 30 kişiden oluşacak Şehir Panelleri oluşturacak. JPI Urban Europe’un bu panellerde yer alacak şehirleri seçmek için çıktığı çağrıya başvurular 25 Nisan 2022’ye kadar açık.

Sürekli bir istişare platformu olarak tasarlanan panellerin belediyelere katkıları aşağıdaki gibidir:

  • Yerel uzmanlık, deneyim ve ihtiyaçları bir araya getirerek uluslararası bir Avrupa Ar-Ge programının önceliklerini şekillendirmek,
  • Diğer Avrupa belediyeleri ve şehirlerinin deneyimlerini paylaşmak, tartışmak ve onlardan öğrenmek,
  • İklim açısından nötr, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yaşanabilir kentsel çevrelere yönelik stratejiler geliştirmeye aktif olarak katkıda bulunmak, şeklinde sıralanmaktadır.

Bu panellerde yer almak isteyen belediyeler, link üzerindeki ilgi beyanını doldurabilir.

Çağrıyla ilgili daha fazla bilgiye link üzerinden ulaşılabilir.