01.12.2022

Sosyal Kalkınma İçin Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle 10, 11, 21 ve 22 Kasım 2022 tarihlerinde Sosyal Kalkınma için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlendi. Yerel yönetimlerin sosyal kalkınma odağında proje tasarlama, ilgili destek programlarını saptama, proje başvuru metni yazma ve süreç yönetimi gibi konularda gelişimini hedefleyen eğitim programında teorik eğitimlerin yanı sıra grup çalışmaları ve iyi uygulamalarıyla öne çıkan belediyelerin deneyim paylaşımlarına da yer verildi.

MBB Yerel Yönetim Akademisi ve İSTKA iş birliğiyle MBB Hızır Bey Çelebi salonunda düzenlenen eğitim programına İstanbul’da bulunan 17 farklı belediyeden katılım sağlandı. Kıdemli Proje Uzmanı ve Bağımsız Proje Değerlendiricisi İbrahim Coşkun tarafından verilen eğitime, strateji geliştirme ve sosyal hizmetler müdürlükleri başta  olmak üzere belediyelerinde proje yazımı ve sosyal hizmetler alanında çalışma yürüten 34 uygulamacı katıldı. 10 ve 11 Kasım tarihlerinde Proje Döngüsü Yönetimi üzerine gerçekleştirilen teorik eğitim kapsamında mantıksal çerçeve yaklaşımı, analiz aşaması, mantıksal çerçeve matrisi ve planlama aşamaları konularına yer verildi.

Belediye Deneyim Paylaşımı

Programının atölye ve deneyim paylaşımı bölümlerini içeren ikinci bölüm, 21 Kasım tarihinde bu yıl MBB tarafından sekizincisi düzenlenen ve üye belediyelerin başarılı projelerine verilen Altın Karınca Ödülleri kapsamında ödüllendirilmiş Pendik Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesinin proje yazımı uzmanlarının deneyim aktarımı ile başladı.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde Ar-Ge Birim Sorumlusu olarak görev yapan Özgür Oran, hibe alarak yürüttükleri ve 2020 yılında Altın Karınca Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorisinde ödüllendirilen Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi de dahil olmak üzere yürüttükleri projelere ve proje süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Oran, geçmiş tecrübelerden yola çıkarak başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara, özellikle hibe çağrılarına ait bilgilendirme toplantılarına katılımın ve başvuru rehberlerinin detaylıca incelenmesinin önemine dikkat çekti.

Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde Proje Yönetimi ve Kurumsal İlişkiler Birim Şefi olarak görev yapan Rüveyda Güzel Özdemir ise proje başvuru sürecinin aşamalarını aktardı. Özdemir, özellikle proje ortağı olacak kurumlar araştırılırken bu kurumların geçmiş proje tecrübelerinin sürecin sağlıklı olarak yürütülmesindeki önemini ve başvuru esnasında uluslarararası ortakların yasal statülerinin farklı mevzuata tabi oluşundan ötürü bu konunun başvuru öncesinde netliğe kavuşmuş olmasının gerekliliğini vurguladı.

Son olarak Sultanbeyli Belediyesinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde Ar-Ge Şefi olarak görevini yürüten Figen Terzioğlu, düzenli veri toplama ve raporlama aracılığıyla kanıta dayalı politika geliştirmenin önemine ve bu verilerin proje oluştururken altlık olarak kullanılmasının doğru ve ihtiyaçlara cevap veren bir proje fikrini nasıl beslediğine dikkat çekti. Terzioğlu, ayrıca Türkiye’deki proje ekosisteminin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve muhtemel proje ortaklarıyla ağ kurulması adına Altın Karınca ve KALDER gibi yaygınlaştırma faaliyetlerine katılımın önemini vurguladı.

Atölye ve Grup Çalışmaları

Deneyim paylaşımının ardından katılımcılar gruplara ayrıldı ve  10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen teorik eğitimin ışığında, sosyal kalkınma odağındaki proje fikirleri üzerinden mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet çizelgesi ve faaliyet bütçelerini hazırladılar. Eğitimin son gününde ise grup çalışmalarının neticelenmesinin ardından her grup kendi hazırladıkları projelerin sunumlarını yaptı.

Diğer İçerikler Haberler