11.08.2017

Sosyal Hizmet Sempozyumu Düzenleniyor

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Sempozyumu Politikalar ve Uygulamalar, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle 21 Eylül 2017 Perşembe günü Barbaros Point Hotel’de gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin ele alınacağı sempozyumda  yerel yönetimlerin sosyal hizmette başarılı olan uygulamaları paylaşılarak bu alanda karşılaşılan güncel sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak.

Üç oturumda gerçekleşecek sempozyumun oturum başlıkları şu şekildedir;
1-      Belediyelerde Sosyal Hizmet Uygulamaları
2-      Sosyal Hizmette Güncel Meseleler ve Çözüm Önerileri
3-      Sosyal Hizmette İşbirliği ve İmkanlar

Yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri, önemli ve tanınmış STK ve kurumların temsilcileri ve akademisyenlerin yer alacağı sempozyumda fikir alışverişinde bulunulacak ve işbirlikleri değerlendirilecek.

Maddi yardımlar, uyum ve entegrasyon politikaları, aidiyet çalışmaları, dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik çalışmalar, ailenin güçlendirilmesi, gençler için fiziksel ve ruhsal destek projeleri ve çocuklara yönelik çalışmalar başta olmak üzere toplumun genel standartlarına göre dezavantaj sayılabilecek her durum sosyal hizmetin kapsamına girmekte ve sosyal hizmeti gerekli kılmaktadır. Özellikle belediyeler, hizmet alanlarının genişliği, politika üretmedeki esnekliği ve toplumun farklı kesimleriyle irtibat imkânları bakımından günümüzde sosyal hizmetin aktif uygulayıcısı konumunda yer alıyor. Bu sempozyumla belediyelerin hayata geçireceği farklı projelerin temellerinin atılması ve dezavantajlı kesimlere yeni hizmetlerin sunulması hedefleniyor.
 Sempozyumla ilgili detaylı bilgi almak için sosyalhizmetpolitikalari.com adresini ziyaret ediniz.