02.03.2022

UCLG Tarafından Yapılan SKA'nın Yerelleştirilmesinde Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü Üzerine Anket Çalışması

UCLG'nin SKA'nın Yerelleştirilmesinde Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü Üzerine Yaptığı Anket Çalışması başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü (The Global Taskforce of Local and Regional Governments) adına, her yıl Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu'na (High Level Political Forum-HLPF) yerel ve bölgesel yönetimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yerelleştirilmesindeki rolü ile ilgili rapor sunmakta. Birleşmiş Milletler’in, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin takibini ve değerlendirmesini yapmak üzere oluşturduğu ana platform olan Üst Düzey Siyasi Forumu her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında gerçekleşecek ve 2022 yılı raporu bu toplantıda sunulacak.

Söz konusu raporun hazırlanması için UCLG, SKA’ların ve 2030 Gündemi’nin yerelde uygulanmasıyla ilgili anket hazırlayarak tüm dünyadaki yerel ve bölgesel yönetimleri anketi doldurmaya davet ediyor. Bilindiği üzere yerel ve bölgesel yönetimler, günlük çalışma akışlarında atık yönetiminden toplu taşımaya, sürdürülebilir çevre yönetiminden su ve sanitasyon hizmetlerine, konutlaşmadan eğitime kadar SKA’ların kapsamına giren pek çok alanda aktif faaliyet göstermekte. Böylelikle SKA’ların yerelleşmesine büyük katkı sunmakta.

Anketi doldurarak 2022 yılı raporunun hazırlanmasına katkı sunulabilir ve belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen SKA’ların yerelleşmesini destekleyen faaliyetlerin bu küresel ağ ile paylaşılması sağlanabilir.

Önceki yıllarda hazırlanan raporlara buradan erişebiliriz.

İlgili belediyeler, anketi online olarak doldurmak için buraya tıklayabilir ve 1 Nisan 2022’ye kadar doldurabilir. Anketi doldurmaya başlamadan önce sorulara bakmak ve cevaplar üzerinde çalışmak için anket sorularının derlendiği pdf dosyasından yararlanabilirsiniz.

Ankete dair sorularınızı UCLG’ye e-mail üzerinden iletilebilirsiniz.

UCLG-SKA Yerelleşmesinde Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü-Anket Soruları