08.09.2021

Sıfır Karbon Binalar Projesi Anket Çalışması

Türkiye'de bina sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması için ulusal yol haritası hazırlamayı hedefleyen “Sıfır Karbon Binalar Projesi” kapsamında sektörel ihtiyaçları ve engelleri tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı olduğu ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yürütülen “Sıfır Karbon Binalar Projesi”,  Türkiye'de bina sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması için ulusal yol haritası hazırlamayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında uygulanan bu anket çalışması, Türkiye'de bina sektörü paydaşlarının enerji verimliliği, gömülü enerji ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi konularda karşılaştığı engelleri anlamayı ve çözüm önerileri geliştirirken sektörel ihtiyaçları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Anket için tıklayınız: https://forms.office.com/r/0KEDKX1NnY 

Anketi cevaplandırma süresi yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Paylaşacağınız değerli tecrübeler, ulusal yol haritasının şekillenmesine katkı sağlayacak.

Proje hakkında detaylı bilgiyi linkte bulabilirsiniz.