25.12.2023

Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı Projesi Kapanış Toplantısı Düzenlenecek

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yürütülen, Küresel Çevre Fonu (GEF) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından desteklenen Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (Zero Carbon Building Accelerator-ZCBA) projesinin kapanış toplantısı 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ana yararlanıcı, pilot şehirlerin ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olduğu, 2021 yılında başlatılan ZCBA projesi kapsamında "Türkiye Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Yol Haritası" hazırlanmıştır. Bu yol haritası, bina ve inşaat sektöründe iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kapsamlı, öncü ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Gaziantep ve Konya'da yürütülen yerel çalışmaların sonuçlarıyla birlikte "Gaziantep Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Eylem Planı" ve "Konya Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Eylem Planı" da hazırlanmıştır.

Tarih: 27 Aralık 2023, Çarşamba Saat :14:00-16:00

Mecra: Microsoft Teams Platformu. (Kaydınızı bu adresten yaptırabilirsiniz).

Toplantı Gündemi: 

14:00-14:40 Açılış Konuşmaları

  • Dr. Güneş Cansız – WRI Türkiye, Direktör
  • Murat Bayram – T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanı
  • Emel Kıraç – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı
  • Doç. Dr. Serdar Koyuncu – Konya Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı

14:40-15:00 Türkiye Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Yol Haritası

  • Dr. Meltem Bayraktar – WRI Türkiye, Kentsel Verimlilik ve İklim Programı Kıdemli Yöneticisi

15:00-15:30 Gaziantep ve Konya Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Eylem Planları

  • Baret Binatlı – WRI Türkiye, Yapılı Çevre Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı

15:30-16:00 Tartışma ve Kapanış