08.09.2021

"Şehirleri Dirençli Kılmak" Eğitimi İçin Başvurular Başladı

Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi Küresel Eğitim ve Öğretim Enstitüsü (United Nations Office for Disaster Risk Reduction Global Education and Training Institute – UNDRR GETI) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (United Nations Institute for Training and Research UNITAR) E-Öğrenme Programı: “Şehirleri Dirençli Kılmak: Yerel Afet Riskini Azaltma ve Dayanıklılık Stratejileri Geliştirmek” için başvurular başladı. Başvuru için son tarih 26 Eylül 2021.

Son 20 yılda afetler milyarlarca insanı etkiledi, pek çok hasara ve can kaybına sebep oldu. Afetlerden en çok etkilenen kişiler ise çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar ve özellikle de kırılgan kesimler.

Şehirlerin afetlere karşı savunmasızlığı, düşük gelirli insanlar yüksek riskli kentsel alanlara yerleştikçe daha da büyüyor. Ne yazık ki mevcut kent planlanmaları depremler, hidrometeorolojik riskler gibi tehlikelerin sonuçlarını çok az dikkate alıyor. Bu sebeple, ülkelerin kent sakinleri için daha güvenli bir dünya yaratmaya ve kentleri dayanıklı hale getirmek için bir dizi yenilikçi yaklaşım geliştirmeye odaklanma ihtiyaçları vardır.

UNITAR ile UNDRR GETI tarafından ortaklaşa düzenlenen “Şehirleri Dirençli Kılmak: Yerel Afet Riskini Azaltma ve Dayanıklılık Stratejileri Geliştirmek” eğitim programı, bahsi geçen ihtiyaçlar temelinde, yerel yönetimlerin afet riski azaltma ve dayanıklılık stratejilerinin geliştirilmesinde bilgi ve becerilerini güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Yer: Online

Tarih: 20 Eylül – 3 Aralık 2021

Süre: 12 hafta

Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2021

Eğitim dili: İngilizce

Eğitim ücreti: 100$

Hedef kitle: Eğitim, yerel yönetimlerde çalışanlara, afet yönetimi uzmanlarına ve afet riskinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışan akademik kurumların ve eğitim kurumlarının temsilcilerine açıktır. Eğitim, görme ve işitme engellilerin katılımı için uygundur.

Sertifikasyon: Eğitime %70 devamlılık sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Eğitim hakkında detaylı bilgi ve kayıt için: https://www.undrr.org/event/undrr-geti-unitar-e-learning-course-making-cities-resilient-developing-local-disaster-risk-1 

Diğer İçerikler Haberler