27.11.2023

Şehir & Toplum'un “Belediyelerde Mali Yönetim” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

Şehir & Toplum’un 26. sayısı “belediyelerde mali yönetim” konusuyla okurlarla buluştu. Bu sayıda yerel yönetimlerin artan ve çeşitlenen bu hizmetleri sağlamak için gerekli mali yükleri nasıl karşılayabilecekleri ve finansman kaynaklarını nasıl çeşitlendirebileceklerini odağına alıyor.

Kentlerdeki nüfus artışı, sıklığı ve şiddeti artan sosyal, ekonomik ve çevresel risk ve krizler yerel yönetimleri su, ulaşım, altyapı, hava kirliliği, konut, afet vb. çok çeşitli sorunlarla başa çıkmak durumunda bırakıyor. Buna ek olarak küreselleşme ve kentler arası rekabet ile kent sakinlerinin artan ihtiyaç, beklenti ve talepleri yerel yönetimlere daha fazla görev ve sorumluluk yüklüyor. Hem tüm risk ve sorunların üstesinden gelmek hem de artan ihtiyaç ve talepleri yönetebilmek adına yeterli mali kaynaklara sahip olunması önem arz ediyor. 

Bu bağlamda Şehir & Toplum’un “Belediyelerde Mali Yönetim” konulu 26. sayısında yerel yönetimlerin artan ve çeşitlenen bu hizmetleri sağlamak için gerekli mali yükleri nasıl karşılayabilecekleri ve finansman kaynaklarını nasıl çeşitlendirebileceklerini odağına alıyor. Buna ek olarak yeterli finansman kaynaklarına erişme ve sahip olmanın yanı sıra ilgili kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için yararlı olabilecek farklı yaklaşımları ve vatandaşların beklentilerinin dikkate alınarak katılımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması gibi konuları gündemine taşıyor.

Dergide Yer Alan Makaleler:

  • EKONOMİK BÜYÜME İÇİN YEREL ALTYAPI OLUŞTURMAK: FİNANSMAN SEÇENEKLERİ - Anwar Shah, Serdar Yılmaz
  • TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN GELİR YAPISI: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ - Ülkü Arıkboğa
  • MALİ TEVZİN - MALİ ÖZERKLİK VE SINIRLI KAYNAKLAR - İbrahim Attila Acar
  • KENTSEL RANTI VERGİLENDİRME ARACILIĞIYLA YÖNETEREK KENTLEŞMEYİ YÖNLENDİRMEK VE YEREL YÖNETİMLERE KAYNAK ÜRETMEK: ARSA DEĞERİ VERGİLENDİRMESİ - Başak Atan
  • BELEDİYELERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ UYGULAMASI VE YAŞANAN GÜÇLÜKLER HAKKINDA GÖZLEMLER - Elif Ayşe Şahin İpek
  • YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA DENEYİMİ - Çiğdem Akman
  • YEREL BİRİMLERDE KATILIMCI BÜTÇE: ÖZELLİĞİ VE SORUNLARI - Nihat Falay, Ayşe Hande Gönüleren
  • BELEDİYELER İÇİN YENİLİKÇİ BİR SATIN ALMA VE SOSYAL POLİTİKA ÖNERİSİ: SOSYAL SATIN ALMA - Doğan Çelik
  • TEMEL GELİR İNSAN HAKLARININ YERELLEŞTİRİLMESİNDE BİR ARAÇ OLABİLİR (Mİ?) - M. Cemil Arslan
  • KÜRESEL FİNANS MİMARİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR: İSTANBUL FİNANS MERKEZİ - Mehmet Onur Partal, Ebru Hişt
 

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >