11.11.2022

Şehir Konuşmaları’nda Konu Gıda Politikaları

MBB tarafından düzenlenen Şehir Konuşmaları’na gıda politikalarını konuşmak üzere Toronto Metropolitan Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Koç 17 Kasım’da misafir oluyor. Zoom üzerinden online gerçekleştirilecek program 14.30’da başlayacak.

COVID-19, bölgesel çatışmalar ve savaşlar, iklim değişikliği ve benzeri kriz ve olaylar sonucunda mevcut gıda sistemlerimizin ne kadar kırılgan olduğunu her geçen gün daha yakından tecrübe etmekteyiz. Bu durum da sürdürülebilir, sağlıklı ve krizlere dirençli gıda sistemlerinin gerçekleştirilmesi konusunu en önemli gündem maddelerimizden biri haline getiriyor.

Ulaşım ve teknolojideki artan imkânlara rağmen yeterli gıdaya erişemeyen nüfus sayılarının da yükselmesi ve artan kentleşmenin etkileriyle bu sayının giderek daha da yükseleceği düşünülürse bu durum yeni bir politika arayışını beraberinde getirmektedir. 17 Kasım’da Prof. Dr. Mustafa Koç ile gerçekleştirilecek “Gıda Politikaları” başlıklı Şehir Konuşmaları’nın bu programında gıda güvencesi, sürdürülebilir gıda sistemleri, gıda politikalarının geliştirilmesindeki süreçler ve yerel yönetimlerin gıda politikalarındaki rolü üzerine konuşulacak.

Programa kayıt için https://mbb.bb/gidapolitikalari

ŞEHİR KONUŞMALARI: GIDA POLİTİKLARI

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Koç

Tarih: 17 Kasım 2022, Perşembe

Saat: 14.30

Mecra: Zoom