18.11.2022

Şehir Konuşmaları'nda Gıda Politikaları Konuşuldu

MBB Şehir Politikaları Merkezi tarafından düzenlenen Şehir Konuşmaları'nın Gıda Politikaları bölümünde Prof. Dr. Mustafa Koç ile neden sıklıkla gıda krizleriyle karşı karşıya kaldığımız, gıda güvencesinin ne olduğu, hızlı ve plansız kentleşmenin gıda güvencesini nasıl etkilediği gibi konular üzerinde duruldu.

Toronto Metropolitan Üniversitesi'nden Prof. Dr Mustafa Koç'un misafir olduğu Şehir Konuşmaları'nda ülkelerin gıda politikaları hakkında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı, yerel yönetimlerin gıda politikaları konusunda oynayabilecekleri roller ve gıda strateji belgeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Gıda politikalarında konulara bütüncül ve entegre bir şekilde yaklaşılması gerektiği, belirlenen politikaların süreklilik göstermesinin önem arz ettiği ve belirlenecek politikaların üretilmesi ve uygulanması konusunda tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Mustafa Koç Hakkında

Toronto Metropolitan Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesi olan Mustafa Koç, aynı zamanda Gıda Güvencesi Araştırmaları Merkezi Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Eğitimini Boğaziçi, Waterloo ve Toronto Üniversitelerinde tamamlayan Mustafa Koç, Kanada’da Centre for Studies in Food Security, Canadian Association for Food Studies ve Food Secure Canada’nın kuruluş ve yönetiminde rol oynamış, bu konulardaki katkıları nedeniyle Ryerson Faculty Association ve Canadian Association for Food Studies tarafından üstün başarı ödüllerine layık görülmüştür. Mustafa Koç’un çalışmaları gıda güvencesi ve politikaları, gıda çalışmaları ve göç sosyolojisi alanlarına odaklanmaktadır.

Konuşmayı buradan izleyebilirsiniz:

Diğer İçerikler Haberler