31.03.2020

Resmi Yazışma Kuralları ve Etkili Yazışma Teknikleri E-Öğrenme Programı

MBB Yerel Yönetim Akademisi, belediye müdürlüklerinde üretilen yazışmaların resmi yazışma kuralları ışığında hazırlanmasına yardımcı olması temel amacıyla “Resmi Yazışma Kuralları ve Etkili Yazışma Teknikleri E-Öğrenme Programı” hazırladı. 2 Nisan - 9 Nisan 2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verilecek eğitimlerle Resmi Yazışma Yönetmeliği kurallarına uygun yazışma hazırlama becerilerinin yanı sıra etkili anlatım tekniklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kurum içi ve kurum dışı haberleşmede kullanılan yazılı iletişim araçları olan yazışmalar, resmi yazışmalarda antetten ilgili kişiyi göstermeye kadar bir yazışmada bulunması gereken bütün form özellikleri bu eğitimde anlatılacaktır. Ayrıca yazılı iletişimde etkili anlatım tekniklerini öğretmeyi amaçlayan “Etkili Yazışma Teknikleri” eğitiminde Türkçe dilbilgisi kurallarının uygulanması kadar metni doğru planlayıp yazma kuralları da katılımcılara sunulacaktır.

Eğitim programı www.yerelyonetimakademisi.com adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Ekte programı bulabilirsiniz.

Ekler