01.10.2018

Prospect Projesi Bire Bir Öğrenme Eğitim Programı

Horizon2020 kapsamında yürütülen PROSPECT projesi sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı uygulamalarının finansmanına ilişkin inovatif şemalarla karşılıklı öğrenme imkanı sunan Şehirler ve Bölgeler için Bire Bir Eğitim Programı gerçekleştiriyor.

Kamu binaları, özel binalar, kamu aydınlatması, ulaşım ve sektörler arası (yenilenebilir enerji için kitlesel fonlar, iklim değişikliğine adaptasyon finansmanı, yenilenebilir enerjinin üretimi, dağıtımı vb.) olmak üzere 5 tematik modülden oluşan ve yerel yönetimlere açık olan eğitim programına belediye şirketleri de başvuruda bulunabiliyor.

Son başvuru tarihi: 19 Ekim 2018

Eğitim programı ile ilgili detaylı bilgiye https://h2020prospect.eu/get-involved adresi üzerinden ve ekteki dosyadan erişim sağlayabilirsiniz.

Ekler