27.04.2020

Proje Döngüsü Yönetimi Online Eğitim Programı

MBB Yerel Yönetim Akademisi, Proje Döngüsü Yönetimi Online Eğitim Programını 07 Mayıs-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında İbrahim Çoşkun ile gerçekleştirecek.

Bir projenin tasarlanmasından yazımına ve ilgili destek programına başvurulmasından projelerin tüm aşamalarında zaman, para, kalite, insan, müşteri tatmini, risk gibi yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerinin her birinin işlenerek, proje yazımının ve yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesi ve proje yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Proje teklifi yazımına yönelik etkileşimli dijital uygulamalı bu eğitim programı ile; Kalkınma Ajansı hibe programları, AB hibe programları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, diğer ülke konsoloslukları ve ülkelerin ikili hibe programları, Bakanlıkların açtıkları geliştirme programları için proje döngüsü yönetimi eğitimi alınarak proje teklifi başvuruları yapılabilecektir.

Her ders için ayrı kayıt alınmaktadır. Aşağıdaki linklerden eğitimlere kayıt olabilirsiniz. Kaydın ardından katılım bilgileri tarafınıza iletilecektir.
Ders 1&2 / PCM Giriş http://quq.la/YTCg0
Ders 3&4 / Proje Fikrini Kurgulama http://quq.la/fPF3v
Ders 5&6 / Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma 1 http://quq.la/5iXka
Ders 7&8 / Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma 2 http://quq.la/OpaGA
Ders 9 / Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma 3 http://quq.la/U9r4n
Ders 10&11 / Gantt Diyagramı ile Faaliyet Planı ve Bütçesi http://quq.la/Rpypd
Ders 12&13 / Proje Teklifinin Uygulama ve İzleme Süreci http://quq.la/5BOnU

Eğitim KonusuEğitim Tarih ve Saati
KONU 1: PCM GİRİŞ 
DERS 1.1:
Proje Fikri TÜRETME
Uygun HİBE PROGRAMLARI Arama
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM-Project Cycle Management)
7 Mayıs 2020 Perşembe
Saat: 13:00-14:00
DERS 1.2:
Proje Fikrinin ANALİZİ
Problem, Paydaş, Hedef ve Strateji Analizi
7 Mayıs 2020 Perşembe
Saat: 14:30-15:30
KONU 2: PROJE FİKRİNİ KURGULAMA 
DERS 2.1:
Sesli ve Görsel Dijital Araçlarla Proje Fikrini
TASARLAMA VE PLANLAMA
8 Mayıs 2020 Cuma
Saat: 14:00-15:00
DERS 2.2:
MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ (Logical Framework Matrix) Sonuçlar Zinciri (Results Chain)
Objektif Doğrulanabilir Göstergeler ve Riskler
8 Mayıs 2020 Cuma
Saat: 15:30-16:30
KONU 3: UZAKTAN ETKİLEŞİMLİ PROJE TEKLİFİ YAZMA 
DERS 3.1:
Proje Fikrini SENARYOLAŞTIRMA:
AMAÇLAR VE HEDEFLER
11 Mayıs 2020 Pazartesi
Saat: 13:00-14:00
DERS 3.2:
Proje Fikrini SENARYOLAŞTIRMA:
HİBE/TEKLİF ÇAĞRISI ÖNCELİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRME
11 Mayıs 2020 Pazartesi
Saat: 14:30-15:30