11.11.2021

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler Çağrısı İçin Başvurular Başladı

JPI Urban Europe’un kolaylaştırıcılığını üstlendiği Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (Positive Energy Districts and Neighbourhoods – ENPED) Programı kapsamında ikinci fon çağrısına çıkılmıştır.  Türkiye’deki kamu kurumlarına da açık olan çağrıya son başvuru tarihi 24 Şubat 2022.

Çağrı, sürdürülebilir kentleşme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ENPED’ler oluşturmayı, dolayısıyla odağın bireysel pozitif enerji binalarından sürdürülebilir kentsel kalkınma ve enerji bölgelerine geçme sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, JPI Urban Europe çağrı ile kentsel bağlamda enerji geçişi alanında çalışan, yüksek paydaş katılımı, işbirliği ve bilginin ortak üretimini hedefleyen disiplinler ve sektörler arası bir topluluk yaratmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda çağrı,

-Hem teknolojik yenilik hem de süreç yeniliği açısından ENPED gelişimi için teorik ve pratik bilgiler geliştiren,

-ENPED Programı’nda tanımlandığı şekilde ENPED gelişimi için kilit eylem alanlarının stratejik gelişimini destekleyen,

-2025 yılına kadar 100 ENPED'in büyük ölçekli uygulanmasına yönelik ENPED Programı misyonuna ulaşılmasını kolaylaştıran,

-2030 yılına kadar iklim-nötr 100 şehri hayata geçirmek adına İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Üzerine Ufuk Avrupa Misyonu için yapı taşları olarak ENPED'ler geliştiren projeleri destekleyecektir.

Çağrının başlıkları aşağıdaki gibidir:

-İklim tarafsızlığına yönelik ENPED'ler: Mevcut kentleri dönüştürmek

-ENPED'leri gerçekleştirme: süreç yeniliği ve iş modelleri

Söz konusu başlıkların amaçları ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çağrıyla ilgili diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Genel Bütçe: 7,85 milyon Euro

-Proje Süresi: 36 ay

-Projenin tahmini başlangıç zamanı: Temmuz 2022

Başvuru yapmak isteyen kurumlar hem çağrı sekretaryasına uluslararası proje başvurusu yapmaları hem de TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapması gerekmektedir. Ulusal başvuru süreciyle ilgili bilgiye buraya tıklayarak, uluslararası başvuru süreciyle ilgili bilgiye ise buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Çağrı kapsamında partner ya da konsorsiyum arayan kurumlar https://ped2021.b2match.io/ adresindeki platformdan yararlanabilir.

İletişim

Konu ile ilgili sorularınızı çağrının ulusal iletişim noktası TÜBİTAK’tan ilgili temsilcilere aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden iletebilirsiniz.

Çağrı Yıldırım &  Dr. Hanife Tuzcuoğlu: [email protected]

Ersin Turan: [email protected]