20.04.2020

Otopark Yönetmeliği Eğitimi 28 Nisan’da Online Olarak Başlıyor

MBB Yerel Yönetim Akademisi, Abdurrahman Keleş tarafından verilecek ve 150 dakika sürecek olan “Otopark Yönetmeliği” eğitimini, 28 Nisan 2020 tarihinde 3 ayrı oturumda saat 14.00-17.30 arasında online olarak düzenleyecek.

22.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyelerinde son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10.000'den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair idarelerce karar alınan bütün yerleşmelerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu yönetmelik ile yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı park etme ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlenmesi planlanmaktır. Bu hususlar dikkate alınarak hazırlanan eğitimde;
-Genel esaslar-Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları-Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları-Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları-Yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin verilmesi-Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı-Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili-Otopark hesabından yapılacak harcamalar
gibi konu başlıklarına değinilecektir.

Kayıt olmak için TIKLAYINIZ. Kayıt yaptırdıktan sonra katılım bilgileri tarafınıza iletilecektir.

Eğitmen Adı: Abdurrahman Keleş
Eğitim Tarihi: 28.04.2020 Salı
Eğitim süresi: 150 dakika (1. Bölüm: 14.00-15.00 / 2. Bölüm: 15.30-16.30 / 3. Bölüm 17.00-17.30)
Eğitim Yayını: Zoom / Youtube