23.09.2022

"Ortak" Programı Kapsamında Hibe Başvuruları Başladı

Engagement Global tarafından yürütülen ve Mercantor Vakfı tarafından finanse edilen “ORTAK – Yerel Uzman Diyaloğunu Teşviki İçin Alman – Türk Girşimi” programına başvurular başladı. ORTAK kapsamında Almanya ve Türkiye Belediyelerinin yerel kalkınma için geliştirdikleri ortak projelerin hayata geçirilmesi için 25 bin Euro’ya kadar finansal destek sağlanacak.

ORTAK, iki ülkenin belediyelerinin aralarında yakın ilişki kurmasına, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına ve birlikte proje fikri oluşturup bunu hayata geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Programa başvurmak isteyenlere Engagement Global’ın SKEW birimi başvuru belgelerinin hazırlanması sürecinde, ve başvuru sonrasında hibe almaya hak almayı kazanan yerel yönetimlere projelerinin hayata geçirilmesi ve ilgili belgelerin hazırlanması sürecinde danışmanlık verecek.

Program kapsamında hibe almaya hak kazanan projelere en az 5.000, en fazla 25.000 Euro destek verilecek. Projelerin finansmanının %90’ına kadarı program kapsamında verilecek hibe tarafından karşılanabilecek olup finansmanın en az %10’unun belediyelerin öz kaynaklarından karşılanması gerekiyor. Hibe alan projelerin 15 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Hibe başvuruları 15 Kasım 2022’ye kadar açık. Başvurular Alman partner belediye tarafından yapılacak.  Bu sebeple programa ilgi duyan Türkiye’deki belediyelerin öncelikle Almanya’da ortak oldukları belediyelerle konu ile ilgili iletişime geçmeleri gerekiyor.

Çağrıyla ilgili daha detaylı bilgiye link üzerinden erişilebilir.