09.02.2021

NALAS Online Sosyal Diyalog Forumu Düzenliyor

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS), 18 Şubat 2021 tarihinde Makedonya Yerel Yönetimler Birliği (ZELS) ev sahipliğinde Sosyal Diyalog Forumu (Social Dialogue Forum) webinarı düzenleyecek.

Forum, NALAS’ın “2030 Gündemini ve ‘Kimseyi Geride Bırakma’ Prensibini Uygulamak için Yerel Kapasiteleri Artırmak” (Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave No One Behind Principle) projesinin bir parçası olarak başlattığı savunmasız gruplar için sosyal hizmetler konulu webinar serisinin ilk bölümü olarak gerçekleşecek. Forumda aşağıdaki konular ele alınacak:

  • Sosyal Diyalog Forumu çalışma biçimi
  • Yerel yönetimin rolü
  • Bölgeden iyi uygulamalar

İngilizce gerçekleşecek webinara  kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Sosyal Diyalog Forumu Hakkında
"Kimseyi Geride Bırakma" ilkesine dayanan Sosyal Diyalog Forumu, bireylerin toplumla yeniden bütünleşmelerine ve sosyalleşmelerine yardımcı olmak için çok disiplinli, birey odaklı ve kanıta dayalı müdahalede bulunmayı amaçlamaktadır. Forumun nihai hedefi, insanların topluma dahil olma süreçlerini desteklemek ve sorunlarla başa çıkabilme kapasitelerini artırmalarına ve özgür bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır. Forum, farklı mesleklerden ve kurumlardan gelen aktörlerin proje yararlanıcılarının çabalarını desteklemek için iş birliği yaptığı bir dizi aktiviteden oluşmaktadır. Sosyal Diyalog Forumu, ilgili bölgenin sosyal yardım sisteminin türüne bağlı olarak farklı sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmet türlerini içerir. İşverenler ve sendikalar da forumda yer almaktır.

Forumla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.