08.01.2019

NALAS “bölgesel Cinsiyet Uzmanı” Arıyor

NALAS, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) işbirliği ile hayata geçirdiği “Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme üzerine E-Öğrenme ve Bölgesel Bilgi Temelli Kalkınmayı Teşvik Etme” adlı projenin yürütülmesini destekleyecek “Bölgesel Cinsiyet Uzmanları” arıyor.

İlgili adayların istenilen belgeleri, 27 Ağustos 2019 saat 16.30 (CET)’a kadar [email protected] e-mail adresine “Regional Gender Expert NALAS” başlığı ile göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin, farklı pdf dosyaları halinde tek bir e-mail içerisinde gönderilmesi beklenmektedir.

İstenilen belgeler, aşağıdaki gibidir:- CV
- Ön yazı (Ekte gönderilen dosyanın 4. bölümünde -Required Skills and Experiences- bahsedilen tüm maddelere yanıt verebilecek şekilde hazırlanmalı)
- Finansal Teklif (Uzmanlık hizmeti için günlük ve total olarak ödenmesi beklenen ücret miktarı EURO cinsinden belirtmeli)Seçilen uzmanın çalışacağı projenin beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:
- “Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliği” e-öğrenme kursu güncelleme, kursun erişimini genişletme ve içeriğini yerel yönetim birliklerine ve onların üyelerine ulaştırma
- “Toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “yerel düzeyde cinsiyet duyarlı bütçeleme” konularının NALAS üyelerinin gündemine girmesini sağlama
- NALAS katı atık yönetimi ekibi üyelerinin, pilot belediyeden belediye yönetimi ve kamu hizmeti şirketi çalışanlarının hizmet dağıtımı konusunda kapasitelerini arttırmaProje süresi: Temmuz 2019 - Kasım 2021
Proje bütçesi: 114.676, 42 USD

Detaylı bilgili ve iletişim:
Boris Inavoski
E-mail: [email protected]
Tel:  +38923090818
        +38972256917

Ekler