29.05.2023

NALAS Başkanı M. Ergün Turan’dan Genişleme Günlerini Eyleme Dönüştürme Çağrısı

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin (CoR) AB genişleme politikası ve kapasite geliştirme konusundaki ana etkinliği olan Genişleme Günleri 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşti. Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkanı Sn. M. Ergün Turan, NALAS Başkanı sıfatıyla etkinlikte konuşma yaptı.

Her yıl düzenlenen Genişleme Günleri etkinliklerinin gerçekleştirilme amacı, AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde, bir ülkenin AB'ye katılımı için sadece merkezi yönetimin hazırlığının yeterli olmayacağına dair gelişen farkındalık. AB’ye üyelik için yerel ve bölgesel yönetimlerin de tamamen hazır olması gerekiyor. Çünkü AB mevzuatının %70'inden fazlası merkezi yönetimler kadar yerel ve bölgesel yönetimleri de etkiliyor.

Yerel ve bölgesel yönetimler AB entegrasyonunda önemli role sahip olabilmek için mücadele ediyor

AB genişlemesi, AB aday ülke sayısının artması, bazı ülkelerin bu statüyü kazanmak için daha çok çaba göstermesi ve hem AB’nin hem de AB entegrasyonu sürecindeki ülkelerin artan gayretleri sonucunda yeniden ilgi odağı haline geldi. Yerel ve bölgesel yönetimlerin süreçteki önemli rollerini kabul ettirmek için mücadele etmeleri gerekiyor. AB Konseyi'nin İsveç Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen 2023 yılı etkinliği, bu bağlamda siyasi diyalog kurma ve kapasite oluşturma için bir forum görevi üstlendi.

 Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkanı Sn. M. Ergün Turan, NALAS Başkanı olarak, 2023 Yıllık Genişleme Günleri'nin ikinci gününde katılımcılarla AB Genişleme politikası ile ilgili bir dizi öneri paylaştı.

“AB'deki barış, refah ve güvenlik ancak Güneydoğu Avrupa'nın entegrasyonuyla sürdürülebilir”

CoR Başkanı Sn. Vasco Alves Cordeiro, 2023 Genişleme Paketi raportörü Sn. Anna Magyar ve İsveç Dışişleri Bakanı Sn. Tobias Billstroem'in açılış konuşmalarından sonra konuşan Turan, AB Genişleme politikasının NALAS için en önemli dış politika aracını temsil ettiğini belirtti. Aday ülkeleri reformlar için yönlendiren ve hem vatandaşlarının yaşam standartlarını hem de kendi ülkelerinin kalkınma potansiyellerini iyileştirmeye davet eden yegane şeyin Genişleme politikası olduğunun altını çizdi. NALAS Başkanı, AB'deki barışın, refahın ve güvenliğin sadece Batı Balkan ülkelerini ve Türkiye'yi entegre ederek sürdürülebilir olabileceğine olan inancını vurguladı.

Turan’ın CoR'un faaliyetlerini geliştirmek için ne yapabileceği konusunda sorulan soruya verdiği net yanıt, Genişleme Günlerinin müzakerelerini yerel düzeyde de görülebilecek eylemlere çevirmek için görünürlüğünün ve etki alanının daha da artırılması gerektiği oldu.

“Aday ülkeler, AB'ye katkıda bulunan, göz ardı edilemez değer olacak”

Turan, genişlemenin farklı perspektiflerine dikkat çekti. AB Genişleme politikası bir yandan aday ülkeler için refaha ulaşmayı temsil ederken, diğer yandan da AB'nin cazibesini korumak adına dinamik olmalı. Durağanlık, cazibenin kaybıyla birlikte gelir. Yerel ve bölgesel yönetimlerle işbirliğini artırmak, katılım sürecinin dinamiklerine katkıda bulunur. Bu bağlamda NALAS Başkanı, aday ülkelerin AB'ye katkıda bulunan, göz ardı edilemeyecek bir değer olacağını vurguladı.

Turan konuşmasına şöyle devam etti: “Aday ülkelere yönelik genişleme politikasının daha esnek, dinamik ve ödüllendirici hale getirilmesi, siyasi gerçeklikleri ve yeni jeopolitik bağlamı dikkate alması, yerel liderleri, yerel toplulukları ve yerel yönetim birliklerini yerel çözümler ve yenilikler geliştirmek, kamusal alanı ve kamusal hizmetleri iyileştirmek ve modernleştirmek üzere güçlendirmesi AB'nin odaklanması gereken hususlardır. Kısacası, yerel yönetimlerin rolünün tamamen tanınmasının ve AB entegrasyon sürecinde daha önemli rol oynamalarının vakti gelmiştir. Ulus altı yönetimler ve onların birlikleri, AB kurumları tarafından "stratejik diyalog ortakları" olarak benimsenmelidir.” Bu nokta, oturumun konuşmacılarından olan ve Karadağ Belediyeler Birliği'nin AB Entegrasyonu ve Uluslararası İşbirliği Komitesi Sekreteri olarak görev yapan Sn. Darko Mrvaljevic'in de tam desteğini aldı.

Türkiye'de 100.000'e yakın bina, deprem felaketinin ardından yeniden inşa ediliyor

6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından toparlanma ve yeniden inşa süreciyle ilgili yönlendirilen soru üzerine Başkan Turan, AB'ye 3,6 milyar avroluk yeniden yapılanma taahhüdü ve bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderilmesi konusunda teşekkür etti. 11 ilde 16 milyon kişinin etkilendiği depremin ardından afet bölgesinde 250’ye yakın belediyenin, oradaki belediyelerin faaliyetlerine destek verdiğini aktardı. Depremin üzerinden henüz 3 ay geçmesine rağmen 100 bine yakın konutun inşasına başlandığını ve yeniden inşa sürecinin devam ettiğini vurguladı.