08.02.2021

Mekânda Katılımcı Yöntemlerle Kamusal Alan Tasarımı Projesi Yerel Yönetim Partneri Açıklandı

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Hızlandırma Laboratuvarı, Marmara Belediyeler Birliği ve Japon Partner Sotonaba tarafından yürütülen 
Mekanda Katılımcı Yöntemler ile Kamusal Alan Tasarımı Projesinin yerel yönetim partneri olarak Gökçeada Belediyesi belirlendi ve ilk görüşme yapılarak proje süreci başlatıldı.

Projenin temel amacı, kent içinde işlevini yitirmiş, atıl kalmış ve/veya hâlihazırda işler durumda olan bir kamusal alanın tanımlı bir parçasının katılımcı tasarım yöntemleri ve yenilikçi çözümler kullanılarak tasarlanması, sürdürülebilir bir model ile kente kazandırılmasıdır.
Projenin Türkiye bağlamında örnek bir model teşkil etmesi hedeflenmektedir. Birinci aşaması 6 ay sürecek projenin öğrenme ve uygulama süreci, sonucu ve kazanımları UNDP Hızlandırma Laboratuvarı, MBB ve Gökçeada Belediyesi’nin iş birliğinde düzenli olarak raporlanarak ulusal ve uluslararası kanallarda duyurulacaktır.