11.04.2017

MBB’de Proje Yazma Eğitimleri Başladı

Marmara Belediyeler Birliği, hibe programlarına proje hazırlama ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje yazma eğitimlerine hız verdi. Üye belediyelerin çalışanları proje yazma süreçlerini tüm bileşenleriyle uzman isimlerden dinliyorlar.

Kalkınma ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlıyorlar. Belediyeler için büyük önem arz eden bu desteği kazanma yolunda proje yazma süreci kritik bir öneme sahip. Marmara Belediyeler Birliği de üye belediyelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak bu alanda eğitimlerine hız verdi.

Proje yazma eğitimleri serisinin ilki Dr. Ali Cihan Kurt tarafından iki gün süren “Hibe Programlarına Proje Hazırlama” başlığıyla başladı. Birliğe üye belediye çalışanlarına yönelik olarak birliğin Eminönü’ndeki binasında Hızırbey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte proje yazımının süreçleri interaktif bir ortamda incelendi. Eğitimin birinci gününde projenin hazırlanma sürecinin zaman, maliyet ve kapsam gibi alt başlıkları detaylı bir şekilde ele alındı. Projelerin yazımında çok düz ve basit bir dilin kullanılmasının bağımsız değerlendiricilerin de anlamasında ve projelerin kabulünde çok önemli olduğunu vurgulandı. Proje yazımı konusunda en kritik sürecin “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” olduğunun altını çizen Kurt, bu sayede proje mantığının ve doğrulanabilir başarı göstergelerinin sonuca götürdüğünü kendi projelerinden örneklerle katılımcılara anlattı. Programın ikinci ve son gününde ise proje yazımının programlama, fikir, planlama, finansman, uygulama ve değerlendirme aşamaları grup çalışması şeklinde uygulamalı olarak ele alındı.

Proje yazma eğitimi serisi, Proje Eğitimcisi Emine Rana Birden tarafından verilen ve dört gün sürecek “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları İçin Proje Yazımı” eğitimiyle devam ediyor. Eğitimin ilk gününde katılımcılara uygulamalı proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimi verildi.  Eğitimde, proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu fikrin kâğıda dökülmesinden geliştirilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasından, projenin yürütülmesine, bitmesi ve değerlendirilmesine kadar olan süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Proje sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve yaratılan etkinin kalıcılığının sağlanması adına sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Birden, projelerin finansal, siyasal, kurumsal, çevresel olarak nasıl sürdürülebilir olacağını örneklerle açıkladı. Katılımcılara faaliyet planı hazırlama süreci, kaynak planlaması, başvuruların KAYS’a (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) yükleme süreci gibi konularda da detaylı bilgi verilecek.

Proje yazma eğitimleri İstanbul dışında da verilecek. “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları İçin Proje Yazımı” eğitimin bir sonraki durağı Bursa Büyükşehir Belediyesi olacak. 

Diğer İçerikler Haberler