05.05.2021

MBB, Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Sistemleri Konulu Webinar Düzenledi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (The International Association of Public Transport – UITP) işbirliği ile 30 Nisan 2021 tarihinde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Kapsamında Kent İçi Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı webinar düzenledi. Webinarda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Babalık ile UITP Türkiye Müdürü Yasin Başar konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı “Sürdürülebilirlik Kavramı ve Kent içi Ulaşım” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Ela Babalık yaptı. Konuşmasına “sürdürülebilirlik” kavramıyla ilgili teorik bir altlık sunarak başlayan Babalık, sürdürülebilir kalkınma modelinin “ekonomik, endüstriyel, kentsel, toplumsal gelişmelerden toplumun her kesiminin eşit faydalanabildiği, bu gelişmelerin çevreyi ve ekolojiyi olumsuz etkilemediği bir kalkınma modeli” olarak tarif edildiğini belirtti. Bu çerçeveden hareketle yola çıkan Babalık, mevcut ulaşım sistemlerinin “çevreyi kirleten” bir yapıda ve “petrole dayalı” olduğunu, ona “erişim konusunda da adaletsizlikler” yaşandığını vurgulayarak sürdürülemez olduğunu belirtti. Son olarak Babalık, daha sürdürülebilir kent içi ulaşım için benimsenmesi gereken “toplu yaşıma sistemlerinin geliştirilmesi”, “yolculuklara gereksinimlerin azaltılması”, “yaya ve bisiklet ulaşım altyapısının geliştirilmesi”, “temiz enerji kullanımı”, “motorlu taşıtlarla yolculuk yapma gereksinimini azaltma”, “kentin merkezi alanlarında ve sıkışıklık yaşanan koridorlarında otomobil kullanımının kısıtlanması” gibi politikalara değindi.

Etkinliğin ikinci konuşmacısı Yasin Başar, “Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Sistemlerinde İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı sunumunda pratikte ne gibi çalışmalar yapıldığına dair örneklerden bahsetti. Başar, konuşmasının başında kent içi ulaşım konusunun her ne kadar SKA 11 altında ele alınsa da aslında bir çok SKA’yı dolaylı olarak beslediğini vurguladı. Başar, raylı sistem ile toplu taşımanın ve yürüme, bisiklete binme gibi alternatif ulaşım modlarının sürdürülebilir kentler yaratmada kilit rol oynadığının altını çizdi. Alternatif ulaşım modlarına yönelmenin hava kalitesinde iyileşme ve sera gazı emisyonunda azalma gibi çevresel faydaları bulunduğunu belirten Başar, bu ulaşım modlarının ucuz ve erişilebilir olması sebebiyle sosyal eşitsizlikleri azaltmada da etkili olacağını vurguladı. Başar, sürdürülebilir kent içi ulaşım için yapılması gerekenlere değinerek konuşmasını bitirdi.

Webinar, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 

Etkinliğe MBB'nin YouTube kanalı üzerinden erişebilirsiniz.