27.10.2016

MBB; Sosyal Medya Eğitim Programı'na Başlıyor

Marmara Belediyeler Birliği’nin Yerel Yönetim Akademisi 27 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde 5 gün sürecek olan sosyal medya eğitim programını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin işbirliğiyle MBB Osman Nuri Ergin salonunda gerçekleştirecek.

Programın amacı günümüzde belediyelerin, şahısların, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyada kendilerini, hizmetlerini ve fikirlerini anlatma ve kamuoyuna benimsetebilmeleri sosyal medya alanında etkin ve verimli, alanında yetkin ve yetişmiş insanlara olan ihtiyaç her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Sosyal Medya Yönetimi sertifika programıyla bireylerin ve kurumların kamuoyu nezdindeki değerini arttırmak ve olumsuzluklar karşısında imajlarını koruyabilme becerinin kazandırılması olmuştur.

İçeriğinde sosyal medyanın etkin kullanımı, sosyal medyada kampanya, reklam, hukuk, topluluk yönetimi, sosyal medya yönetim araçları ve blog yönetimi gibi derslerin yanı sıra WEB trafiği, Siber Güvenlik gibi derslerle de programa geniş bir perspektif kazandırıldı. Aynı zamanda katılımcıların aktif olabilmesi için workshopları da eğitim programının içine katıldı.

Sosyal medya yönetim programıyla internet dünyasının fırsatlarından faydalanmayı, tehditlerinden de korunmayı amaçlayan bireyleri, şirketleri ve sivil toplum örgütleri programın hedef kitlesidir.

Belediye çalışanlarını donanımlandırmak ve gelişimlerini sağlamak için hazırlanan 5 günlük eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Sosyal Medya Eğitim Programı ve Katılım Formu ekte bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.yerelyonetimakademisi.com’a tıklayınız.