10.03.2021

MBB Lisansüstü Tez Desteği Programı 2021 Araştırmacıları Belli Oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2021 Yılı Lisansüstü Tez Desteği Programı kapsamında, MBB Encümeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Yerel Yönetim”, “Şehircilik”, “Mimarlık”, “Marmara Bölgesi”, “Marmara Denizi”, “Su Yönetimi”, “Çevre Yönetimi”, “İklim Değişikliği” ve “Afet Yönetimi” alanlarında destek almaya hak kazanan 10 doktora tezi ve 5 yüksek lisans tezi aşağıda listelenmiştir.

Not 1: Asil liste, alfabetik isim sırasına göre listelenmiştir.

Not 2: Yedek listede yer alan başvuranlar, asil listedekilerin haklarından vazgeçmesi ya da destek alma şartlarına uymayan bir durumun tespit edilmesine bağlı olarak sözleşme yapılmaması/sözleşmenin iptali hâllerinde sırasıyla destek hakkından yararlanabileceklerdir.

Adı SoyadıÜniversite / BölümÇalışmanın BaşlığıEğitim
AHMET TÜRELİstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık BölümüGöçün Lokalizasyonunda Nedensellik Analizine İlişkin Bir Model: Yerelötesi Yer|LeşmelerDoktora (Asil)
ALIYE GONCA BOZKAYA KARIPMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık | Şehircilikİstanbul’da Kentsel Büyümenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi ve Ekolojik Açıdan DeğerlendirilmesiDoktora (Asil)
AYBİKE AÇIKELYıldız Teknik Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerGöç ve Kent: Sosyal Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin RolüDoktora (Asil)
BEDEL EMREİstanbul Teknik Üniversitesi | Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü | İklim ve Deniz Ana Bilim DalıAnadolu Yarımadasının Kuzeybatı Bölümü, Marmara Denizi Çevresini Kapsayan Bölgenin Holosen Başlangıcı ile Birlikte Pleo-Çevresel Değişim Süreci ve İnsan Yerleşimlerinin Dönüşümüne EtkileriDoktora (Asil)
CENK CİHANGİRTrakya Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü | MimarlıkYerel Mimarinin Dirençlilik İlkelerinin Günümüz Mimarisine Aktarımına Yönelik Bir Yöntem ÖnerisiDoktora (Asil)
HASAN SAZKAYAİstanbul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Kamu Yönetimi - Avrupa BirliğiAvrupa Birliği Ülkerlerinde Belediye Örgütlenmeleri ve Türkiye İçin Model ÖnerisiDoktora (Asil)
MERVE YILMAZİstanbul Teknik Üniversitesi | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliğiİklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin Projeksiyonu: İstanbul ÖrneğiDoktora (Asil)
SEÇİL AVCIOĞLUYıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | Şehir ve Bölge PlanlamaSuriye Göçünün Sosyo-Mekânsal Etkilerinin “Kentsel Dayanıklılık” Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada Örneğinde İncelenmesiDoktora (Asil)
SERPİL ÖZTAŞGebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre MühendisliğiAkıllı Kent Modelinde Kentsel Kati Atıkların Toplama –Bertaraf Süreçlerinin Çevre Yaşam Döngüsü Analizi ile DeğerlendirilmesiDoktora (Asil)
ZEYNEP GÜNAYMarmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | İktisatİmparatorluktan Cumhuriyete Yapı Üretimi; Sosyal ve İktisadi Dönüşümün EtkisiDoktora (Asil)
CANA TÜLÜŞ TÜRKİstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi | Siyaset Bilimi Demokrasi Üzerine Normatif Kavram ve Algıları Tartışmak: Kırklareli ÖrneğiDoktora (Yedek-1)
GÜNEŞ ECE ALBAYRAKYıldız Teknik Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Şehir Planlama Anabilim DalıSürdürülebilir Hareketliliğe Bağlı Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Aktif Yaya Planlamasına EntegrasyonuDoktora (Yedek-2)
ALİ OSMAN ÇEKERİstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Çevre Bilimleri ve MühendisliğiMarmara Bölgesi’nde Uydu Verileri Kullanılarak Hava Kirliliğinin Pandemi Döneminde Değişiminin İncelenmesiYüksek Lisans (Asil)
CEMAL TEPELİMarmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Coğrafyaİklim Değişikliğinin Marmara Denizi ve Çevresine EtkileriYüksek Lisans (Asil)
ELENA GİZEM POZAMİstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans ProgramıAfet Sonrasına Yönelik Psikolojik İlk Yardım Uygulamasının Geliştirilmesi ve UygulanmasıYüksek Lisans (Asil)
KEMAL GÜRCAN BALMarmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Küresel Şehirler ve İstanbul AraştırmalarıKent Kültüründe Hayvanlar: İstanbul'da Sokak Hayvanları Üzerine Bir İncelemeYüksek Lisans (Asil)
TUĞBA KALENDERYıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama - Kentsel Mekân Organizasyonu ve TasarımKamusal Mekân Olarak Sokağın Sosyal ve Fiziksel İşleviYüksek Lisans (Asil)
BETÜL TAKATAŞYıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat | Çevre Mühendisliği Marmara Denizi’nin İstanbul Kıyılarında Deniz Dip Sedimentlerinde Mikroplastik Tespiti ve DağılımıYüksek Lisans (Yedek-1)
MERVE SEDA ÇEVİKİstanbul Bilgi Üniversitesi | Lisansüstü Programlar Enstitüsü | İnsan Hakları Hukuku Yerel Yönetim ve Sivil Toplum İş Birliğinin Katılım Hakkı Çerçevesinde İncelenmesiYüksek Lisans (Yedek-2)