27.03.2023

MBB, ICLEI ve Energy Cities Üyesi Oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), çevre ve sürdürülebilirlik üzerine farkındalık, kapasite geliştirme ve savunuculuk faaliyetleri yürüten Avrupa Enerji Kentleri (Energy Cities) ve Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI) ağlarına üye oldu.

MBB, ICLEI ve Energy Cities’e üye olarak, benzer konularda çalışan yurtdışındaki diğer yerel yönetimler ve onların temsilcileriyle olan bağlarını güçlendirmeyi, bu kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmayı ve üyelerinin çalışmalarını uluslararası alanda yaygınlaştırmayı, yurtdışındaki kent, sürdürülebilirlik ve çevre gibi alanlarda meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmeyi ve oradaki bilgi birikimini Türkiye’ye getirmeyi, uluslararası düzeyde yürütülen ağ etkinliklerinde Marmara Bölgesi'nde yer alan belediyelerin problemlerini ve taleplerini dile getirmeyi ve onları bu platformlarda temsil etmeyi amaçlamaktadır.

ICLEI Hakkında

ICLEI, hızla gelişmekte olan kentsel yaşamı sürdürülebilirlik ideallerini gözeterek var etmeyi kendine hedef edinmektedir. 125 ülkeden 2500’den fazla yerel ve bölgesel yönetimin ve ağlarının dahil olduğu küresel bir ağ olan ICLEI, 1990 yılında Toronto merkezli olarak kurulmuştur. Üyelerinin sürdürülebilirlik politikalarını etkilemeyi hedefleyerek düşük emisyonlu, doğa odaklı, adil, dayanıklı ve döngüsel gelişmeyi teşvik etmektedir. ICLEI, üye sayısı ve çeşitliliği sayesinde hem yerel ve bölgesel aktörler arasında bağ kurulmasını teşvik etmekte hem de düzenlediği etkinlikler ile kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, finansal kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı sektörleri bir araya getirmektedir. Ayrıca, üyelerine çalışmalarını ve uygulamalarını küresel kanallarda sergileme ve temsil etme imkanı sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://iclei.org/

Energy Cities Hakkında

Energy Cities, 1990 yılında Brüksel’de kurulmuştur. Ağ, Yerellik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin önderliğinde Avrupa’daki kentlerin enerji sistemlerinde ve enerji politikalarında radikal bir değişim yaratmayı, Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta haline getirme çabalarına katkı sunmayı ve enerji dönüşümü sürecinde yereli de aktif bir paydaş haline getirmeyi amaçlamaktadır. 30 ülkeden 170’in üzerinde kurumu tek bir çatı altında birleştiren ağ kapsamında yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliği sağlayan akıllı teknolojilerin kullanımını ve kaynağın verimli harcanmasını teşvik eden çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, yerel yönetimlerin enerji dönüşümü sürecindeki etkilerini artırmak için Avrupa Birliği ve üye devletlerde savunuculuk ve diyalog kurma çalışmaları yapmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://energy-cities.eu/