14.06.2023

MBB Hukuk Platformu, İmar Hukuku Eğitimi İçin Bir Araya Geldi

MBB Hukuk Platformu Eğitim ve İstişare Toplantısı, 14 Haziran’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İmar Hukuku eğitimi ile hukuki konuların istişaresi olarak iki oturumda gerçekleştirilen toplantının ilk oturumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri V. Av. A. Kadir Zengin’in katılımı ile gerçekleşti. Oturumda imar planları, plan kademeleri, plan yapma yetkisi, büyükşehir-ilçe ilişkisi, imar planlarına dava açma süresi, imar planları davalarında ehliyet, imar planlarının başlıca iptal sebepleri, yargı kararlarının uygulanmasında tereddüte düşülen konular, üst ölçekli planların mahkemelerce yürürlüğünün durdurulması veya iptalinin alt ölçekli planlara etkisi, parselasyon planları, parselasyon planlarında başlıca hukuka aykırılık sebepleri, parselasyon işlemleri için verilen YD ve iptal kararlarının diğer taşınmaz maliklerine etkilerini ele alarak iptal edilen parselasyon planı sonrası yapılacak işlemler, tescilden uzun zaman sonra iptal edilen parselasyon planlarında uygulama zorluğu, parselasyon planlarının fiilen ve hukuken uygulanamıyor olması, imar planları ve parselasyon planlarının yürürlüğünün durdurulması ve iptalinin devam eden inşaatlara etkisi, iptal edilen parselasyon sonrası yapılacak işlemler, imar hukukunda kazanılmış hak kriterleri ile planlarda kazanılmış hak konuları Zengin tarafından anlatıldı. İkinci oturumda ise, bahsi geçen konularda verilen yargı kararları katılımcılarla birlikte yorumlanarak bu kararların uygulaması tartışıldı.

İstanbul, Bursa, Sakarya büyükşehir belediyelerinden, Bağcılar, Ümraniye, Şile, Sancaktepe, Zeytinburnu, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Orhaneli, Nilüfer, Gürsu, Osmangazi ilçe belediyelerinden ve BUSKİ’den hukuk işleri ve imar işleri müdürleri ile avukatlar, mimarlar, şehir plancıları ve harita mühendislerinden oluşan 45 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantı tüm gün sürdü.

Diğer İçerikler Haberler