14.09.2017

MBB Göç Platformu Kuruldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunan birimlerinin temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformu’nun kuruluş toplantısı 13 Eylül 2017 Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliğinin onuncu platformu olan Göç Platformu’nun açılış konuşması MBB Genel Sekreteri Sayın M. Cemil Arslan tarafından yapıldı. MBB’nin faaliyet alanlarına dair bir sunum gerçekleştiren Arslan, Göç Platformu’nun ve bu kapsamda gerçekleştirilecek toplantıların hedefinin, göç konusunda yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlayarak bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak, göç, göçmenlik, mültecilik ve uyum konularında yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirtti.

“Bizim Yönettiğimiz Şehirler, Göçle Oluşmuş Şehirlerdir”
Platformun, göç, mültecilik ve uyum konusunda Türkiye’nin toplam faydasının artırılmasına yönelik ortak politika üretme zemini oluşturma amacı taşıdığını belirten Arslan “Hepimiz göçmeniz. Bizim yönettiğimiz şehirler göçle oluşmuş şehirlerdir. İmparatorluk bakiyesi bir ülkenin çocukları olarak dünyaya örnek olacak işler yapabiliriz.” diyerek göçün ve göçmenliğin ülke tarihindeki önemine vurgu yaptı.

“Son Göç Hareketini Kim Yönetirse Dünyanın Geleceğini de O Yönetecektir”
29 farklı belediyeden 44 temsilcinin katıldığı toplantının ikinci oturumunda katılımcılarla istişarede bulunularak platformun çalışma ilkeleri belirlendi. Bu oturumda konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Taşçı “Kavimler Göçü, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçü ve Avrupalıların Amerika’ya göçü olmak üzere dünya tarihini etkileyen 3 büyük göç hareketi bulunmaktadır. Artık dördüncü büyük göç hareketi de başladı. Bu büyük göç hareketini kim yönetirse dünyanın geleceğini de o yönetecektir.” diyerek yapıcı ve yıkıcı etkileri olan göç hareketlerinin önemine değindi.
MBB Uluslararası İşbirliği Koordinatörü ve MBB Göç Politikaları Atölyesi (MAGA) Direktörü Burcuhan Şener, 2015 yılında faaliyete başlayan MAGA kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen göç çalışmalarına değinirken “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri - Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği başlıklı araştırmanın bu alanda şimdiye dek yapılan en kapsamlı araştırma olduğundan bahsetti. Platform sekretaryasını yürütecek olan MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı Merve Ağca münferit çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesi için üye belediyelerle birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.