27.01.2023

MBB Doktora Tez Desteği Programı 2023 Araştırmacıları Belli Oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2023 Yılı Lisansüstü Tez Desteği Programı kapsamında, MBB Encümeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, su yönetimi, çevre yönetimi, iklim değişikliği, dayanıklılık, küresel ısınma, demografi, göç, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda yürütülen ve destek almaya hak kazan 20 doktora tezi aşağıda listelenmiştir.

Not 1: Liste alfabetik isim sırasına göredir.

Not 2: Asil listedekilerin haklarından vazgeçmesi ya da destek alma şartlarına uymayan bir durumun tespit edilmesine bağlı olarak sözleşme yapılmaması / sözleşmenin iptali hâllerinde, MBB tarafından yedek olarak belirlenen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Araştırmacı Adı Soyadı Tez Çalışmasının Başlığı Üniversite | Program
Ahmet Günel Popüler Kültürün Mimarlık ve Kentleşme Üzerindeki Etkisi: Eleştirel Bir Araç Olarak Sosyal Medya Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık
Aybala Ertekin Türkiye’de Tarım ve Gıdanın Politik Ekolojisi Galatasaray Üniversitesi | Siyaset Bilimi
Aygün Karlı Denizel Çevre Politikası ve İklim Krizi: Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Karşılaştırmalı Analizi Hacettepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi
Ayşe Gökçe Yücel Kırsal Dokunun Korunması ve Planlanmasına Yeniden Bakış; Bir Model Önerisi Gazi Üniversitesi | Mimarlık
Bilge Özdoğan Cumalı Denize Deşarj Edilen Sıcak Atıksu Jetlerinin İklim Değişikliğine Etkisinin Azaltılmasının Visual Plumes Modeliyle İncelenmesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Çevre Mühendisliği
Dalida Bedikoğlu Marmara Denizi’nde Zooplanktonun Mevsimlik Dikey Dağılımı ve İklim Değişiminin Boyut Farklılaşmasına Etkisi İstanbul Üniversitesi | Fiziksel Oşinografi ve Biyoloji
Gamze Kazancı Mekansal Planlama Araçları ile İklim Değişikliğine Uyum İçin Yol Haritası Çıkarılması İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama
Gamze Öztürk Evde Küçülme: Ekoloji-Ekonomi Arakesitinde Bir Ev Araştırması İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık
Hıdır Serkendiz Türkiye’nin Kuraklık Hassasiyetine Çok Boyutlu Yaklaşım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Coğrafya
İdil Akyol Koçhan Politik Bir Müzakere Süreci Olarak Kamusal Mekânın Tasarımı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Şehircilik
İsa Çal Kentsel Kıyı Alanlarının İklim Değişikliğine Uyumunda Mimari Tasarım Stratejilerine Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Yıldız Teknik Üniversitesi |Bina Araştırma ve Planlama (Mimarlık)
Merve Tutkun Kentsel Dönüşüm Alanlarının Sürdürülebilir Kentsel Kalite Bağlamında İncelenmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık
Muhammed Mustafa Özdel İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Zeytin Tarımına Etkisi: Kırılganlık ve Uyum Stratejilerinin Belirlenmesi Balıkesir Üniversitesi | Coğrafya
Nazlı Ödevci Yapılarda Biyofilik Teknolojiler ile Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Tasarım Destek Kılavuzu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Yapı Fiziği ve Malzemesi
Nur Aslıhan Karaman Sürdürülebilir Çevre Performans İndeksi Gazi Üniversitesi | İstatistik
Pelin Okutan Flood Vulnerability Assessment Due To Climate Change Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği
Rabia Bovkır Integrated Urban Data Management And Analysis Approach For Smart Sustainable Cities Gebze Teknik Üniversitesi | Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Serhat Akbal İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği ve Göç: Türkiye’ye Yönelen İklim Mültecileri İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yağmur Çakıroğlu Kentlerde Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Oyun ve Oyunbazlık Kavramlarının Etkisi: Açık Kamusal Alanlarda Algı Üzerine Bir Çalışma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Şehircilik
Yasemin Meriç Kentsel Dönüşüm Alanlarının Tespitinde Kullanılacak Ölçütlerin Modellenmesi Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama

 

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >