19.10.2020

MBB Çevre Platformu Tüm Bölgelerle Çevrimiçi Biraraya Geldi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Platformu bölgesel toplantıları; MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından çevrimiçi olarak 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde Zoom ile gerçekleştirildi.

MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü’nün sekretaryasında yürütülen toplantılarda Sıfır Atık, ÇŞB AEEE Yönetmelik Taslağı’na ilişkin Proje, park ve bahçe atıklarının yeniden kullanımı ve Avrupa Atık Azaltım Haftası konuları ele alındı. Marmara Bölgesi’nden üye belediyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantılar dört günde tamamlandı.

SAY-MEDA Aracı Belediyelerin Sıfır Atık Yönetim Sürecinde İşini Kolaylaştıracak

Toplantılarda; MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sektörel sıfır atık kılavuzlarından mahalli idarelere yönelik kılavuz hakkında bilgiler aktardı ve bu kaspamda belediyelerin sıfıratık yönetim sistemi kurma aşamasında işlerini kolaylaştıracak Belediyelerde Sıfır Atık Yönetimi Mevcut Durum Analizi Aracını (SAY-MEDA) katılımcılara tanıttı. Kahraman, “SAY-MEDA aracını geliştirdik ve buradaki amacımız belediyelerin sıfır atık yönetim sistemlerini kurarken mevcut durumu bir özet halinde gözlerinin önüne getirmelerini sağlayacak bir takım görselleştirmeler ve grafikleri sunmaktı. Belediyeler veri girişlerini yaptıklarında SAY-MEDA ile elde edecekleri istatistiksel verilerin işlerini çok kolaylaştıracağını düşünüyoruz” dedi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR) Türkiye’den Etkinlikleri Bekliyor

MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul, Avrupa Atık Azaltım Haftası’na (EWWR) ilişkin sunum gerçekleştirdi. Mustafa Özkul sunumunda, Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın (EWWR), Avrupa'da atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir girişim olduğunu ve - Azaltma – YenidenKullanma - Geri Dönüştürme olmak üzere üç temel eylem çerçevesinde proje ve faaliyetlerin bu girişmde yer alacağını söyledi. 2009 yılından bu yana başarılı bir şekilde devam eden EWWR uluslararası girişiminde MBB’nin 11 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Koordinatörü olarak bir parçası olduklarını ifade eden Özkul, genel bilgiler aktardıktan sonra web sitesi üzerinden belediyelerin nasıl proje girişi yapacaklarını anlattı.

Belediye Binalarında Sıfır Atık Yönetimi: Türkiye Belediyeler Birliği Örneği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Çevre Yüksek Mühendisi Osman Şenaydın, TBB binasında sıfır atık yönetim sistemine geçiş ile ilgili süreci katılımcılarla paylaştı. Sıfır atık konusunun sadece çevre mühendisliği ile ilgili plmadığını belirten Şenaydın, bunun tüm paydaşların dahil olduğu sosyal bir kavram olduğuna dikkat çekti. Süreç boyunca bir çok zorlukla karşılaştıklarını belirten Şenaydın, insanların davranışlarını değiştirmelerinin çok zor olduğunu ve öncesinde kurum içi birim bazında görüşmeler ve bilgilendirmeler yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.  TBB olarak sıfır atık sertifikası aldıklarını ifade eden Osman Şenaydın, belediyelerin de ilk olarak kendi binaları için bu belgeyi almalarının motivasyonlarını artırıcı bir etken olduğunu sözlerine ekledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevcut AEEE Yönetmeliği’nin Güncel AB Mevzuatına Uyumlaştırılması Projesi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevcut AEEE Yönetmeliği’nin Güncel AB Mevzuatına Uyumlaştırılması Projesi kapsamında “AB ve Türkiye’de AEEE Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri” başıklı sunum proje kıdemli danışmanları Rifat Ünal Sayman, İlkim Yiğit ve Onur Akpulat tarafından farklı bölgesel toplantılarda gerçekleştirildi.

Sunumda Küresel Perspektif, Mevzuat, Hedefler ve Gerçekleşme Oranları, EEE ve AEEE Miktarları, Üretici Sorumluluğu Sistemi, Mevcut Altyapı ve Toplama Yöntemleri, Anket Sonuçları, Kilit Bulgular ve Öneriler yer aldı.  

2017 yılında, AB ülkelerinde toplanan AEEE miktarının piyasaya sürülen EEE’ye oranının % 47 olduğu ve bu hedefin 2019 itibariyle %65’e yükselmiş olduğu ifade edildi.  Buna karşın 2014 yılında Avrupa Komisyonu için hazırlanan etki analizi raporuna göre; İstanbul’da kişi başına piyasaya sürülen EEE miktarını Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu, Türkiye’nin 2014, 2015 ve 2016 yılları piyasaya sürülen toplam EEE ortalamasının 750 bin ton olarak hesaplandığı ancak Türkiye 2017 yılında sadece 19 bin ton AEEE toplayarak yaklaşık %3’lük bir oranla, hem AB ülkelerinin hem de ulusal hedeflerin oldukça gerisinde kalındığı belirlenmiştir. 2030 yılı hedefinin ise %65 olarak belirlenmesi önerilmiştir.

Proje kapsamında yürütülen anket sonuçlarına göre; kayıt dışı (gayri-resmi) toplama ve işleme faaliyetlerinin tüm paydaşlar tarafından birinci sırada çok önemli olarak belirlendiği; sınırlı kamuoyu bilinci ve yetersiz toplama altyapısının sırasıyla çok önemli olarka nitelendirildiği görülmüştür.  

Park ve Bahçe Atıkları ile Organik Atıklara İleri Dönüşümle Bir Şans Vermek 

OTTAN Stüdyo Kurucusu Ayşe Yılmaz, park ve bahçe atıklarının çok basit proseslerle doğaya zarar vermeyen materyallerle yeniden kullanıma sunulabildiğini gösteren bir sunum gerçekleştirdi. Portakal kabuklarından abajur, park ve bahçe atıkarından çimenlerden ve yapraklardan duvar karosu ve bardak altlığı gibi ürünleri ürettiklerini belirten Yılmaz, atık olarak nitelendirilen doğal kaynakları ekonomiye ve insan hayatına kazandırmak için çalışmalarını yürüttüklerini, gıda üretici firmalardan veya park ve bahçelerden atıkları alarak işleyip hammaddeye dönüştürdüklerini ve biyo-kompozit üretim yönetmleriyle bu hammaddelerden ürünler ürettiklerini söyledi. Bu süreçte belediyelerle işbirliği yapmanın önemini vurgulayan Yılmaz, organik atıklara bir yaşam şansı daha vermenin herkes için faydalı olacağını ifade etti.

Aslında İleri Dönüşüm kavramını uyguladıklarını ifade eden Yılmaz; yan ürünleri, atık malzemeleri, kullanışsız veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede veya daha iyi çevre değeri için yeni malzemeler veya ürünler haline getirme işleminı gerçekleştirdiklerini ve bu şekilde kalitede ve değerde bir artış meydana geldiğini sözlerine ekledi. 

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >