27.12.2016

MBB Çevre Platformu Trakya'da Toplanıyor

MBB Çevre Platformu, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’deki belediyeleri kapsayan Trakya Bölgesi toplantısını bir çalıştay eşliğinde 27 Aralık 2016 Salı günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri, Temizlik İşleri Müdürlükleri ve ilgili diğer birimlerine yönelik toplantıya yönetici ve teknik düzeyde personelin katılımı bekleniyor.

MBB Çevre Platformu'nun Trakya Bölgesi'nde ilk toplantısı olacak programda Atık Yönetim Maliyetlerinin Belirlenmesi Projesi ve Trakya Bölgesi belediyelerinin çevre yönetimi faaliyetleri ve Trakya Çevre Platformu çalışma prensibi masaya yatırılacak

İrtibat ve bilgi için: [email protected]

Çalıştayın resmi davet yazısı, programı ve gündemi ekte bulunmaktadır.