31.03.2023

MBB Avrupa Sınır Bölgeleri Birliği Üyesi Oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), sınır bölgelerinde iş birliğinin teşvik edilmesi, koordinasyon ve tecrübe paylaşımının yaygınlaştırılarak ortak sorunlara çözüm geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Avrupa Sınır Bölgeleri Birliğine (Association of European Border Regions-AEBR) üye oldu.

MBB, AEBR’a üye olarak sınır ötesi iş birliklerini güçlendirmeyi, sınır bölgelerinde yer alan üye belediyelerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışından yerel yönetimlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmayı, üyelerinin çalışmalarını uluslararası alanda yaygınlaştırmayı ve onları ilgili uluslararası platformlarda temsil etmeyi amaçlamaktadır.

AEBR, tüm sınır ve sınır ötesi bölgelerin faydasını gözeterek Avrupa'da sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Avrupa düzeyinde ilgili makamlara karşı sınır ve sınır ötesi bölgelerin çıkarlarını temsil etmek, sınır ve sınır ötesi bölgelerin özel ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmak ve sınır ötesi iş birliği hakkında ilgili bilgileri kanalize etmeyi amaçlamaktadır. AEBR, farklı ülkelerden temsilcilerin yer aldığı çalışma grupları ve ortaklıklar aracılığıyla ortak projeleri koordine etmek ve proje geliştirmek için bir platform sağlamaktadır.

Sınır bölgelerinin spesifik ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık yaratmanın yanı sıra AEBR, Avrupa düzeyinde alınan yeni kararları ve güncel bilgileri raporlamakta ve kararlara etki etmek için çalışmalar yürütmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.aebr.eu/

Diğer İçerikler Haberler