11.04.2017

MBB, Atık Yönetim Planı Hazırlama Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tüm belediyeler, yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamakla sorumlu tutulmuşlardır. Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, üye belediyelerine Atık Yönetim Planı Hazırlama danışmanlık hizmeti vermektedir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8., 11., 12. ve 13. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, 2 Nisan 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 8. Maddesinin Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 2. fıkrası; Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 3. fıkrası ile İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 3. fıkrası gereği tüm belediyeler, yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, bunları il müdürlüğüne sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almakla sorumlu tutulmuşlardır.   

Bu kapsamda Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İTÜ NOVA ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, üye belediyelerine uygun koşullarda Atık Yönetim Planı Hazırlama danışmanlık hizmeti vermektedir. Atık Yönetim Planı hazırlamak isteyen belediyeler, aşağıda iletişim bilgileri yer alan personel ile irtibat kurdukları takdirde gerekli bilgiler kendilerine ulaştırılacaktır.

İrtibat:

Ahmet Cihat KAHRAMAN
Çevre Yönetim Merkezi Yöneticisi
Tel: 0 212 514 10 00 / 223
E-Posta: [email protected]