27.10.2022

MBB 2022 Yılı Olağan II. Meclis Toplantısı Gündemi

Marmara Belediyeler Birliği 2022 Yılı Olağan II. Meclis Toplantısı, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 11.30’da İstanbul’da yapılacaktır.

Gündem maddelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

GÜNDEM

 

 

 • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış

 

 

 • Gündemin Okunması ve Meclisin Onayına Sunulması

 

 

 • Birlik Meclisinin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özetinin Okunması

 

 

 • 2023 Yılı Bütçesi ile 2024-2025 Yılları Gelir-Gider Tahminlerinin Görüşülmesi

 

 

 • 2023 Yılı Performans Programının Görüşülmesi

 

 

 • 2022 Yılı Ek Bütçe Ödeneğinin Görüşülmesi

 

 

 • Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Konusunun Görüşülmesi

 

 

 • İş Birliği ve İyi Niyet Sözleşmesi İmzalanması Konusunun Görüşülmesi

 

 

 • Projelerde Ortak ve İştirakçi Olunması Konusunun Görüşülmesi

 

 

 • 2023 Yılı Eğitim Hizmetlerinde Uygulanacak Ücret Tarifesinin Görüşülmesi

 

 

 • Kadro Düzenlemesi Kapsamında Kadro Değişikliği ve 2023 Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespiti Konularının Görüşülmesi

 

 

 • Dilek, Temenni ve Kapanış