09.05.2022

MBB 2022 Yılı I. Meclis Toplantısı Gündemi

  1. Gündemin Okunması ve Meclis’in Onayına Sunulması

  2. Birlik Meclisi’nin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özetinin Okunması

  3. Encümen Üyelerinin Gizli Oyla Seçilmesi

  4. Denetim Komisyonu Üyelerinin Gizli Oyla Seçilmesi

  5. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi

  6. MBB’ye Üye Olmak İsteyen Belediyelerin Üyelik Konusunun Görüşülmesi

  7. Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezinin Kurulması Konusunun Görüşülmesi

  8. 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Görüşülmesi

  9. 2021 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Program - MBB 2022 Yılı I. Meclis Toplantısı