21.05.2021

MBB 2021 Yılı Olağan I. Meclis Toplantısı Gündemi

Marmara Belediyeler Birliği 2021 Yılı Olağan I. Meclis Toplantısı, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 09.30’da İstanbul'da yapılacaktır.

Gündem maddelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

GÜNDEM

 1. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış
 2. Gündemin Okunması ve Meclis’in Onayına Sunulması
 3. Birlik Meclisi’nin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özeti’nin Okunması
 4. Birlik Başkanı’nın Seçilmesi
 5. Birlik Meclisi 1. ve 2. Başkanvekilleri ile Kâtip Üyelerinin Seçilmesi
 6. Birlik Encümen Üyelerinin Seçilmesi
 7. Birlik Meclisi Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
 8. Birlik Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
 9. Kadro Düzenlemesi Kapsamında Kadro Değişikliği ve 2021 Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespiti Konularının Görüşülmesi
 10. Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin Görüşülmesi
 11. Gayrimenkul Kiralamasının Görüşülmesi
 12. Projelerde Başvuru Sahibi, Ortak ve İştirakçi Olunması Konusunun Görüşülmesi
 13. Merkezi Proje Yönetimi Ajansı ile İşbirliği Sözleşmesi İmzalanması
 14. 2020 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
 15. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
 16. Dilek, Temenniler ve Kapanış