07.07.2020

MBB 2020 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı

Marmara Belediyeler Birliğinin 2020 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı aşağıda yazılı olan gündem maddeleri kapsamında İstanbul'da 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.

GÜNDEM

- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış
- Gündemin Okunması ve Meclisin Onayına Sunulması
- Bir Önceki Meclis Toplantısının Tutanak Özetinin Okunması
- Birlik Meclisi 2. Başkan Vekili ve Birlik Meclisi 1. Yedek Katip Üyenin Gizli Oyla Seçilmesi
- Birlik Encümen Üyelerinin Gizli Oyla Seçilmesi
- Birlik Meclisi Denetim Komisyonu Üyelerinin Gizli Oyla Seçilmesi
- Birlik Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
- 2019 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
- Avrupa Atık Azaltma Haftası Türkiye Koordinatörü Olunması
- MBB Üye Belediyeler Arası Uzman Personel Değişimi ve Tecrübe Paylaşımı Yönetmeliğinin Görüşülmesi
- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
- Dilek, Temenniler ve Kapanış

İrtibat: Burak Arlı
[email protected] - 0212 402 1922