14.07.2020

MBB 2020 Yılı I. Meclis Toplantısı Yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2020 Yılı I. Meclis Toplantısı, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da 14 Temmuz 2020, Salı günü saat 11:00'de MBB Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda MBB’nin yürütme organı olan Encümen Üyeleri ve meclis komisyonları seçildi.

Açılış konuşmasını yapan MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Metropolleri, bomboş alanlara çeviren pandeminin ilk dalgasını atlattık. Her şeyin gerçekten de eskisi gibi olacağını varsayarak yaşayamayız. Her gün yeni modeller, yeni sistemler hayatımıza giriyor ve kent yaşamı da bu değişimlerden nasibini alıyor. Bizim de yerel yöneticiler olarak, bu değişiklikleri iyi analiz edip kentlerin dönüşümünü gerçekleştiren öncüler olmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde alınan kararların, belediyeler üzerinden sahada teşhis edilmiş olan ihtiyaçlarla ilgili hususların değiştirilmesi yolu ile çıkartılan bazı kararnameler oldu. Özellikle toplu taşıma, kira ücretlerinin alınmaması vb. hususlarda belediyelerimizin katkısı olduğu gibi Marmara Belediyeler Birliğinin de katkısı oldu.  Bu süreçte önem arz eden bir diğer konu ise belediyelerin mali yönetim meselesidir. Şu an da sıkıntı yaşamaya başladık ama asıl sıkıntıyı muhtemelen önümüzdeki sene yaşayacağız.  Vergi gelirlerindeki kayıplardan dolayı bir sonraki yıl belediyelerimizin mali durumlarında daralmalar yaşanacağını ön görüyoruz. Kocaeli’ndeki belediye başkanı arkadaşlarımızla bu konuyu konuşuyor ve elimizden geldiğince bu süreci doğru yönetmeye çalışıyoruz. Şüphesiz önümüzdeki süreçte bunları daha dikkatli değerlendireceğiz ve bu konu ile ilgili de çalışmalar yürüteceğiz.” diyerek COVID-19 dönemi ve sonrası için birlikte çalışma mesajını yineledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis Toplantısı’na, MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlık etti. Toplantıya Marmara Bölgesi’ndeki belediye başkanları ve MBB meclis üyeleri katılım sağladı. Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Araştırma Projesi kapsamında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ve MBB Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliği protokolünü imzaladı.

Pandemi ile Birlikte Çalışmaları Dijitale Taşıdık
Başkan Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. İlk günden içinde bulunduğumuz koşulları analiz etmeye çalıştık ve hizmetlerimizin aksamaması için çalışmalarımızı mümkün olduğunca dijitale taşıdık. Şu geçen 3 aylık sürede, çevrimiçi platformlara taşıdığımız etkinliklerimize binlerce insan katıldı. Yerel Yönetim Akademisi’nin eğitimlerini sistemli bir şekilde, yeni kurduğumuz e-öğrenme platformu üzerinden çevrimiçi olarak sunmaya başladık. Önümüzdeki süreçte de belediye başkanı arkadaşlarımızdan bunu önemseyip duyurmalarını istiyorum. Bir personeli online eğitime tabi tutmak daha hızlı, verimli ve ekonomik olarak katkı sağlıyor. Bazı belediyelerimizin gelişmiş insan kaynakları, özellikle alt ölçekli belediyelerimizde maalesef fazla olmuyor. Bunun için de bir yönetmelik hazırladık ve MBB olarak üye belediyelerimizin birbiri arasındaki personel transferi konusunu düzenleyeceğiz. Maaş yine kendi kurumu tarafından ödenecek ama harcırah vb. konularda MBB’nin katkısı olacak. Bu tecrübe aktarımının belediyelerimizin insan kaynaklarını artıracağına inancımız tam. Altın Karınca Ödülleri’nin de 2020 yılı başvurularını da online olarak almaya başladık. Ağustos ayının ortasına kadar 10 farklı kategoride başvuruları almaya devam edeceğiz. Siz değerli üyelerimizi de başvurularını yapmaya davet ediyorum.”

Büyükakın, 2019 yılının son çeyreğinde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumunun (MARUF) bu aktörlerin birlikte üretmesi için atılan adımların en belirgin ürünü olurken forumda kentsel meseleler üzerine yapılan tartışmaların, yerel diplomasinin küresel sorunlara çözüm üretme potansiyelinin güçleneceğine dair umut verdiğini belirtti. 

İTÜ ile Protokol İmzalandı
Marmara Bölgesi ölçeğinde hazırlanacak projelere temel oluşturması açısından yapılacak Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Araştırma Projesi ile ilgili İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından İTÜ ve MBB’nin proje kapsamında işbirliği protokolü Ocakçı ve Başkan Büyükakın tarafından imzalandı. Bu proje ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Marmara Bölgesi’nde yer alan iller ile Kalkınma Ajansları kapsamında Eskişehir’in ve MBB üyesi Düzce ve Bolu’nun da dahil edildiği toplam 14 il arasında iş birliği yapılmasını gerekli kılan, Bölge ve Ülke için öncelikli olan konuların ve sektörel projelerin belirlenmesi, kısa vade mekânsal gelişme şemalarının yapılması ve böylece bölgede hazırlanacak planlama çalışmalarına ve araştırmalara rehberlik sağlanması amaçladıklarını ifade eden Terzi, “Bu bağlamda, projede bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması, dünya ile rekabet gücünün, yerel ile işbirliği kapasitesinin arttırılması, katma değeri yüksek yenilikçi bir üretim yapısının geliştirilmesi, iklim ve ekolojik hassasiyetlerin gözetilmesi hedeflerini önceleyen, eylem odaklı, esnek ve katılımcı bir “stratejik belge” üretilmesi amaçlanmaktadır. Doğa, iklim, yer bilimleri, enerji, ekonomik sektörler, ulaşım, lojistik, nüfus dinamikleri, göç ve sosyal yapı, yerleşmeler ve fonksiyonel bölgeler analiz edilerek ve dünya mirası listesinde yer alan ve diğer kültürel-doğal varlıklar dikkate alınarak beş yıllık kısa vadede kritik öneme sahip mekânsal hedefler, stratejiler ve bunlara bağlı olarak projeler (eylem planları) önerilecektir” dedi.

Meclis Toplantısının Ardından Encümen Toplandı
İkinci kez seçilip güven tazeleyen MBB Encümen Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt; MBB Meclis Toplantısı’nın ardından MBB Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında ilk encümen toplantısına katıldılar. Toplantıda bölge ölçeğinde önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

SEÇİM SONUÇLARI

Seçilen Encümen Üyeleri
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş (Üye)
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz (Üye)
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Üye)
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan (Üye)
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı (Üye)
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün (Üye)
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt (Üye)

Birlik Meclisi 2. Başkan Vekili Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar 
​Birlik Meclisi 1. Yedek Katip Üyesi Gürsu Belediyesi Meclis Üyesi Elif Koç

Plan ve Bütçe Komisyonu
Şadi Yazıcı (Tuzla Belediye Başkanı)
Hüseyin Keskin (Sultanbeyli Belediye Başkanı)
Mevlüt Öztekin (Kağıthane Belediye Başkanı)
Tolga Tosun (Bandırma Belediye Başkanı)
Mustafa Günalp (Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi)

Denetim Komisyonu
Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
Şeyma Döğücü (Sancaktepe Belediye Başkanı)
Volkan Yılmaz (Silivri Belediye Başkanı)
Murat Gerenli (Lüleburgaz Belediye Başkanı)
Muammer Keskin (Şişli Belediye Başkanı)