11.08.2019

MARUF Doktora Çarşısı Başvuruları Devam Ediyor

'MARUF Doktora Çarşısı'nda doktora programlarına kayıtlı olan araştırmacıların tez araştırmalarını maksimum 3 dakika içerisinde sözlü olarak İngilizce sunacakları bir oturum düzenlenecektir.

Tez özetleri, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru formu doldurularak gönderilmelidir. Başvuru formu için tıklayınız.

250 kelimeyi aşmaması gereken özetler aşağıdaki forum temalarından en az biriyle ilintili olmalıdır:
- Çevre ve İklim Değişikliği
- Dayanıklılık
- Göç
- Kamusal Mekan
- Kent Ağları
- Kentsel Altyapı
- Konut ve Yapılı Çevre
- Sosyal Kapsayıcılık
- Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
- Ulaşım ve Hareketlilik
- Yerel Kalkınma
- Yönetişim

Seçilen sunumlara ilişkin bilgilendirme 10 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

Yarışmanın Kuralları

- Sunum ve sunuşlar İngilizce olmalıdır.
- Sunumlar maksimum 3 (üç) dakika ile sınırlıdır ve süreyi aşan yarışmacılar diskalifiye edilir.
- Tek bir statik PowerPoint slaydı kullanılabilir. Slayt geçişleri, animasyonlar veya "hareketlere" izin verilmez.
- Sunumlar sözlü olarak yapılmalıdır.
- İlave aksesuarların (lazer işaretçi, kostüm, müzik aleti, not, işaret kartı, ses ve video dosyası vb.) kullanımı yasaktır.
- Sunuş yapan araştırmacı, sunumuna hareket veya konuşma yoluyla başladığında sürenin başlamış olduğu kabul edilir.

Değerlendirme ve Ödüllendirme

- Yarışmacılar üç dakikalık sunumlarını akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüri ve izleyiciler önünde gerçekleştireceklerdir.
- Jüri ve izleyici oylarıyla belirlenecek olan kazanan sunum, yarışmanın hemen ardından açıklanacaktır.
- Birinci olan sunum 500$ ile ödüllendirilecektir.