26.08.2022

Marmara Urban Forum (MARUF21) Raporu Yayınlandı

İkinci kez 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen ve 52 ülkeden 500’den fazla konuşmacı ve 8000’den fazla izleyicinin katılımıyla gerçekleşen Marmara Urban Forum’un (MARUF21) raporu yayınlandı.

Kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kentin ilgili tüm diğer paydaşları arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendiren ve 2021 yılında ikincisi gerçekleştirilen Marmara Urban Forum’un (MARUF21) raporu erişime açıldı.

Raporda, MARUF21’in 5N1K şeklinde tanıtıldığı giriş bölümünün ardından ikinci bölümde, MARUF21’in odaklandığı eksenler ve konular, forumun kurgusu ve planlama sürecine dair notlar ortaya konuldu.

Raporun üçüncü bölümünde “Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” ana teması ile gerçekleştirilen MARUF21’in sağlıklı, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilirlikten oluşan 6 ana ekseni ve altyapıdan gıdaya, konuttan akıllı şehirlere, yaşam kalitesinden kent ağlarına uzanan 111 konu başlığı altında gerçekleştirilen 108 oturuma dair oturum özetleri, öne çıkan konular, çözüm önerileri paylaşıldı.

Raporun dördüncü bölümünde ise MARUF21’e dair istatistiklerin sunulmasının ardından içerik ve katılımcılık anlamında, uluslararası networking ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlamlarında değerlendirmeler ile başarılan konuların altı çizildi. “Geliştirilmesi Gerekenler” başlığı altındaki son değerlendirme bölümünde katılımcı, şeffaf ve kapsayıcılık gibi MARUF’un temel ilkelerine uygun olarak, MARUF21 katılımcıları ve düzenleme ekiplerinin geri bildirimleri ile geliştirilmesi gereken hususlara dair bir iç değerlendirme aktarıldı.

Ayrıca dijital versiyona özel olarak raporun sonunda, MARUF21 kapsamında gerçekleştirilen iki özel etkinlik olan “Marmara Bölgesi’ni Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” ve “Play Marmara ‘Denizi’” raporları ve çıktıları ayrı ekler şeklinde ilgililerin dikkatine sunulmuştur.

Forum boyunca programı takip eden oturum raportörlerinin kıymetli katkıları ve MARUF21 koordinatörleri ile yaratıcı ekibinin özenli çalışmalarıyla oluşturulan MARUF21 Raporu, "çözüm üreten kentler”i odağına alarak kente dokunan birçok konu hakkında bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

İlgili rapora bu link üzerinden erişim sağlanabilir.

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >