26.08.2022

Marmara Urban Forum (MARUF21) Raporu Yayınlandı

İkinci kez 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen ve 52 ülkeden 500’den fazla konuşmacı ve 8000’den fazla izleyicinin katılımıyla gerçekleşen Marmara Urban Forum’un (MARUF21) raporu yayınlandı.

Kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kentin ilgili tüm diğer paydaşları arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendiren ve 2021 yılında ikincisi gerçekleştirilen Marmara Urban Forum’un (MARUF21) raporu erişime açıldı.

Raporda, MARUF21’in 5N1K şeklinde tanıtıldığı giriş bölümünün ardından ikinci bölümde, MARUF21’in odaklandığı eksenler ve konular, forumun kurgusu ve planlama sürecine dair notlar ortaya konuldu.

Raporun üçüncü bölümünde “Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” ana teması ile gerçekleştirilen MARUF21’in sağlıklı, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilirlikten oluşan 6 ana ekseni ve altyapıdan gıdaya, konuttan akıllı şehirlere, yaşam kalitesinden kent ağlarına uzanan 111 konu başlığı altında gerçekleştirilen 108 oturuma dair oturum özetleri, öne çıkan konular, çözüm önerileri paylaşıldı.

Raporun dördüncü bölümünde ise MARUF21’e dair istatistiklerin sunulmasının ardından içerik ve katılımcılık anlamında, uluslararası networking ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlamlarında değerlendirmeler ile başarılan konuların altı çizildi. “Geliştirilmesi Gerekenler” başlığı altındaki son değerlendirme bölümünde katılımcı, şeffaf ve kapsayıcılık gibi MARUF’un temel ilkelerine uygun olarak, MARUF21 katılımcıları ve düzenleme ekiplerinin geri bildirimleri ile geliştirilmesi gereken hususlara dair bir iç değerlendirme aktarıldı.

Ayrıca dijital versiyona özel olarak raporun sonunda, MARUF21 kapsamında gerçekleştirilen iki özel etkinlik olan “Marmara Bölgesi’ni Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” ve “Play Marmara ‘Denizi’” raporları ve çıktıları ayrı ekler şeklinde ilgililerin dikkatine sunulmuştur.

Forum boyunca programı takip eden oturum raportörlerinin kıymetli katkıları ve MARUF21 koordinatörleri ile yaratıcı ekibinin özenli çalışmalarıyla oluşturulan MARUF21 Raporu, "çözüm üreten kentler”i odağına alarak kente dokunan birçok konu hakkında bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

İlgili rapora bu link üzerinden erişim sağlanabilir.