05.06.2022

Marmara Denizi Eylem Planının Sürdürülebilirliği #MarmaraHepimizin Eğitim Programı

#MarmaraHepimizin Eğitim Programı, Marmara Denizi için kentsel, endüstriyel ve tarımsal aktiviteler sonucunda tehdit oluşturabilecek neredeyse tüm kirlilik kaynaklarına ilişkin somut adımların atılmasını mümkün kılacak nitelikte kuşatıcı bir politika belgesi olarak oluşturulmuş Marmara Denizi Eylem Planına (MADEP) referans verecek ve eylem planının sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

Farklı paydaşların ve disiplinlerin işbirliği ile geliştirilecek program ile MADEP kapsamında işaret edilen ve Marmara Denizi su kalitesi ile doğrudan ilişkili atıksu yönetimi, deniz çöpleri ve atık yönetimi, tarımsal kirlilik ve iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir balıkçılık ve iklim değişikliği konularına modül bazlı olarak odaklanılacaktır. Her bir konu; farklı disiplinlerin ve sektörlerin perspektifi ile bütüncül olarak ele alınarak MADEP’in kuşatıcılığına ilişkin farkındalık oluşturulacak ve her bir eylemin sürdürülebilirliği için zemin oluşturulacaktır.

Modül1: Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi: https://marmara.gov.tr/marmara-hepimizin-egitim-programinin-ilk-modulu-gerceklesti/

Modül2: Sürdürülebilir Atık Yönetimi

Modül3: Gemilerden ve Kıyısal Yapılanmalardan Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü

Modül4: Sürdürülebilir / Ekolojik Tarım Uygulamaları

Modül5: Su Ürünlerinin Sürdürülebilirliği 

Modül6: Marmara Denizi’ne İklim Etkisi

Proje kapsamında odaklanılacak her konu için süreç o konuda etkin çalışmalar yürüten, bilgi ve deneyimi ile geniş etki alanına sahip partnerler ile yürütülecektir. Bu yönüyle MADEP hazırlık sürecinin her aşamasında benimsenen ortak akıl ve kapsayıcılık ilkeleri de sürdürülecektir.

Her bir modülde hedef kitle de farklılık arz edecektir. Ancak özellikle çevre yönetimi alanında çalışan çevre mühendisleri, uzmanlar, araştırmacılar ve ilgililer nezdinde tüm modüllerin Marmara Denizi ortak paydasında takip edilebileceği değerlendirilmektedir. Eğitimler, alanda yapılacak teknik geziler ve teorik bilgiyi destekleyecek atölye çalışmaları ile desteklenecektir.

Diğer İçerikler Duyuru

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >