22.10.2020

Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Araştırma Projesinin Çalıştay Ayağı Tamamlandı

MBB’nin İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürüttüğü Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) kapsamında, bölgedeki paydaşların, çerçeve belgesi vizyonunun oluşturulmasında önerilerini almak, kentlerin mevcut sorunlarını anlamak, geliştirilen ve planlanan projeleri irdelemek üzere bir dizi çevrimiçi çalıştay gerçekleşti. 5 - 21 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 10 ayrı çalıştayda toplam 99 paydaş çalışmaya katkı sundu.

Çalıştaylara İstatistiki Bölge Sınıflandırması Düzey 2’ye göre TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgelerine giren illerde yetkili büyükşehir, il ve ilçe ölçeğindeki belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, üst düzey yönetici ve uzmanları; il valiliklerinden vali ve vali yardımcıları ile üst düzey temsilciler; kalkınma ajansları genel sekreterleri ve uzman temsilcileri; sivil toplum kuruluşları temsilcileri; meslek odaları, sanayi ve ticaret odalarının yöneticileri ve temsilcileri katılım gösterdi.

MBB Şehir Planlama Koordinatörlüğü tarafından organize edilen çalıştaylarda, MSÇB Proje Ekibi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Prof. Dr. Fatih Terzi ve Prof. Dr. Gülden Erkut tarafından, MSÇB Araştırma Projesinin Mevcut Durum Analizi ve Analitik Değerlendirme Raporu’ndan temel çıktılar sunuldu. Bölgenin güncel analizinin yanı sıra MSÇB’nin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 11. Amaç olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”ı merkeze aldığı vurgulandı. Belgenin ilk çerçevesini oluşturan özet bilgiler kapsamında alınan öneri ve katkıların yanı sıra kurumların yürütmekte olduğu veya planladığı öncelikli projeleri hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşti.

Bölgedeki farklı aktörler arası iş birliğini ve yeni proje olasılıklarını da geliştirmeyi amaçlayan MSÇB Araştırma Projesi’nin 2021’in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Diğer İçerikler Haberler