11.04.2017

Ladder Projesi Brüksel’deki Açılış Töreniyle Başladı

Marmara Belediyeler Birliği’nin iştirakçi ortak olduğu “LADDER - Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık Oluşturma için Öncü Kurumlar Olarak Yerel Yönetimler” isimli AB projesinin resmi açılış konferansı Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. AB Bölgeler Komitesi binasında gerçekleştirilen konferansa, Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Genel Sekreter M. Cemil Arslan katıldı.

LADDER Projesi açılış konferansı; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, ALDA Başkanı Oriano Otocan, AB Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı Karl-Heintz Lambertz ve Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık oluşturma Programı (DEAR) Programı Başkanı Valentina Auricchio’nun konuşmaları ile başladı. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin iştirakçi ortak olduğu ve Yerel Demokrasi Ajansları Birliği (ALDA) liderliğinde yürütülen “LADDER - Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık Oluşturma için Öncü Kurumlar Olarak Yerel Yönetimler” isimli projenin resmi açılış konferansı ve proje kapsamında oluşturulan Tematik ve Coğrafi Ülkelerarası Çalışma Grupları’nın toplantıları, proje ortakları ve iştirakçilerinin temsilcilerinin katılımıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de Bölgeler Komitesi binasında gerçekleştirildi.

LADDER KALKINMA KONUSUNA ODAKLANACAK

EuropeAid tarafından finanse edilen LADDER projesi; kalkınmanın itici güçleri olarak yerel yönetim birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir bir şekilde faaliyette bulunmaları için kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasını, yerel yönetim birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının kendi ülkelerinde, toplumlarında ve ağlarında yaygınlaştırıcı bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. LADDER projesi ile AB’de kalkınma konularında halkın bilincinin artırılması, kalkınma eğitiminin teşvik edilmesi, yoksullukla mücadele ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adil ilişkiler için daha fazla desteğin harekete geçirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin ve halklarının karşılaştıkları zorluklara karşı gösterdikleri davranışlarının değiştirilmesine yönelik destekleyici faaliyetler amaçlanıyor.

2015 AVRUPA KALKINMA YILININ BAŞLANGICI İÇİN DOĞRU ZAMAN

Proje ortakları ve iştirakçilerinin temsilcileri konferansta, kamuya duyurusu yapılan proje ile 2015 Avrupa Kalkınma Yılı kapsamında iddialı hedefleri ele almak için doğru zaman olduğunu belirterek ALDA’nın, projenin tüm ortakları ve iştirakçileri ile birlikte tutkulu ve sorumlu bir şekilde ve genişlemiş Avrupa’da vatandaşlar, yerel yönetimler ve örgütlü sivil toplum için kalkınma işbirliğinin ve gelecekteki öneminin farkında olarak bu maceraya adım attıklarını ifade ettiler.  

ÜLKELERARASI TEMATİK VE COĞRAFİ ÇALIŞMA GRUPLARI İLK TOPLANTILARINI YAPTILAR

Proje ortakları ve iştirakçileri bulundukları bölgeye ve ilgi alanlarına göre çalışma gruplarında temsilcileriyle yer alıyorlar. Toplantılarda konular ve ilgili öneriler alınıyor. Ülkelerarası Coğrafi Çalışma Grubu 4 alt çalışma grubunu içeriyor: Avrupa Birliği, Akdeniz Bölgesi, Güney-Doğu Avrupa Bölgesi ve Doğu Ortaklığı Bölgesi. Ülkelerarası Tematik Çalışma Grubu bünyesinde 6 alt çalışma grubu yer alıyor, bunlar: Kalkınmada Gençlik, Göç, Kalkınmaya Vatandaşların Katılımı, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma, Avrupa Kalkınma Yılı. Marmara Belediyeler Birliği; göç, kamu-özel işbirliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ve gençlik tematik çalışma gruplarında ve Güney-Doğu Avrupa coğrafi çalışma grubunda yer alıyor.