15.06.2021

Küresel Sokak Tasarım Rehberi’nin Türkçe Çevirisi Yayınlandı

Dünya çapında 56 şehir tarafından desteklenen ve uluslararası ünlü kentsel tasarım kaynağı Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından Türkçe olarak yayımlandı. Rehber, daha güvenli ve canlı sokaklar yaratmak için gereken araçları yerel liderler ve profesyoneller için daha erişilebilir hale getiriyor.

National Association of City Transportation Officials (Ulusal Kent Ulaşımı Yetkilileri Birliği) bünyesindeki Global Designing Cities Initiative (Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) tarafından hazırlanan Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, Türkçe olarak yayımlandı. İlk olarak 2016 yılında Bloomberg Philanthropies desteğiyle Island Press tarafından yayımlanan rehber, Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Türkçeye kazandırıldı.

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi 42 ülkede yer alan 72 şehirden uzmanın katkısıyla oluşturuldu. Rehber, uluslararası uygulama örnekleri ve teknik detaylar aracılığıyla yayaları, bisikletlileri ve toplu taşımayı önceliklendiren sokak tasarımlarını teşvik etmektedir.

Rehberin kentler için öneminden bahseden GDCI Direktörü Skye Duncan “Sokaklar şehirlerimizde yer alan henüz işlenmemiş en büyük kaynaklardandır ve sokakları daha çok insana ve işleve hizmet edecek şekilde bugün yeniden tasarlamaya başlayabiliriz. Değişim şehirler için yüzleşmesi zor bir şey olabilir ancak bu rehberde yer alan uygulamalar ve pratik stratejiler ışığında yaratacağımız dayanıklı ve sürdürülebilir sokaklar sayesinde kentlerde yaşayan herkesin sağlığını, güvenliğini ve hayat kalitesini adil bir şekilde iyileştirebiliriz” dedi.

Bu rehberi Türkçe’ye kazandıran Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Sağlıklı, sürdürülebilir ve canlı sokaklara erişmek için sokak tasarımını yeniden düşünmek ve birlikte harekete geçmek gerekiyor. Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, dünyanın dört bir yanından sunduğu örneklerle uygulamaya yönelik ilham veriyor ve birbirimizden öğrenmenin değerini bir kez daha hatırlatıyor. Yerel yönetimler için yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol gösterici bir kaynak...” dedi.

Rehber, yayımlandığı günden itibaren 56 şehir, 48 kurum, iki bölgesel yönetim ve bir ülke tarafından desteklendi ve web sitesi üzerinden 32.000’den fazla kez indirildi. Rehberin desteklenmesi, karışık bürokratik sistemler içerisinde şehirlere ve kurumlara bir “izin kağıdı” sağlayarak, kentsel alanlarda yer alan sokakların nasıl tasarlanması gerektiğine dair yaklaşımlarını değiştirmelerine fırsat sunuyor. Bu sayede ulaşım, planlama, afetle mücadele, çevresel etki, kamusal mekan gibi konuları tartışmaya açarak Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında da yer alan “şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak” maddesini de gündemde tutuyor.

Bloomberg Küresel Yol Güvenliği Girişimi (Bloomberg Global Road Safety Initiative) desteğiyle bir araya getirilen rehber aynı zamanda İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Mandarin dillerinde de erişime açıktır.

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi’nin Türkçe çevirisine https://mbbkulturyayinlari.com/raporlar/kuresel-sokak-tasarimi-rehberi/ adresinden ücretsiz erişebilirsiniz.

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi için neler dediler?

“NACTO Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, geleneksel planlama yaklaşımından farklı olarak toplum için kamusal alan tasarımını ve başarı kriterlerini yeniden tanımlıyor. Herkes için eşit, herkes için dost sokaklar yaratabilmemiz için bizlere yol gösteriyor.”
Utku Cihan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı

“Pandemi sürecinde bizi dış dünyaya bağlayan, hayata karışmamızı sağlayan sokakların, caddelerin, kamusal alanların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Küresel Sokak Tasarımı Rehberi de, şehirlerde yaşayan milyonların daha iyi bir hayat sürmesini sağlayacak kentler planlamak, yaratmak ve uygulamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak.”
Dr. Güneş Cansız, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü

“Sokaklar tarih boyunca kentlerimizdeki en önemli kamusal mekânlardan biri olmuştur ve Küresel Sokak Tasarımı Rehberi de tam olarak bunu hatırlatıyor bizlere. Sokakları sadece taşıt trafiği ve otopark alanları için planlanan bağlantılar olarak değil, kentlinin yaşam alanı ve kamusal mekân olarak yeniden hayal etmeyi, yeniden tasarlamayı, sokakları kente bir değer olarak kazandırmayı amaçlayan bu rehber meslek insanları için vazgeçilmez bir el kitabı, planlama ve tasarım eğitimi için de son derece faydalı bir kaynak.”
Prof. Dr. Ela Babalık, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

National Association of City Transportation Officials (NACTO - Ulusal Kent Ulaşımı Yetkilileri Birliği) Hakkında

NACTO; yerel, bölgesel ve ulusal öneme sahip ulaşım sorunları konusunda Kuzey Amerika’da yer alan 89 büyük belediyeyi temsil eden, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş, ulaşım konusunda büyük belediyeler arasında fikir, bilgi ve en iyi uygulamaların alışverişini kolaylaştırır ve kentlerin yüz yüze olduğu önemli sorunlara karşı ortak bir yaklaşım geliştirilmesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için nacto.org sitesini ziyaret edebilir veya Twitter’da @NACTO üzerinden takip edebilirsiniz.

Global Designing Cities Initiative (GDCI - Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) Hakkında

NACTO’nun bir programı olarak 2014 yılında başlatılan Global Designing Cities Initiative, sokakları dönüştürerek güvenli, sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmaya odaklanmaktadır. GDCI yaptığı çalışmalarda farklı ülkelerde başarıya ulaşmış stratejilerin ve uygulamaların toplandığı Küresel Sokak Tasarım Rehberi’nden faydalanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için globaldesigningcities.org sitesini ziyaret edebilir veya Twitter’da @globalstreets üzerinden takip edebilirsiniz.

Diğer İçerikler Haberler