07.02.2022

Kültürel Miras Direncini Arttırma Temasıyla Çevrimiçi Seminer

Avrupa İklim Dirençli Miras Mimarisi’nin (European Climate Resilient Heritage Architecture, “e-CREHA”) düzenlediği İklim Değişikliğine Karşı Avrupa’nın Kültürel Miras Direncini Arttırma (Boosting Resilience of Europe’s Cultural Heritage to Climate Change) temalı çevrimiçi seminere bildiri ile katılım başvuruları başladı. Öğrencilere, araştırmacılara, eğitimcilere, uzmanlara ve karar alıcılara açık olan çağrıya son başvuru tarihi 24 Şubat 2022.

e-CREHA, bu çağrıyla farklı disiplinleri bir araya getirerek iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koymayı amaçlamakta. Bu doğrultuda, kültürel mirasın iklim direnciyle alakalı konu başlıklarıyla gelen bildirilerin açılış konuşması olarak sunulacağı çevrimiçi seminer, aşağıdaki üç temayı konu alacak:

  • Birinci Tema: Savunmasızlık ve hasar değerlendirme
  • İkinci Tema: Bilgi ve hafifletme çabaları
  • Üçüncü Tema: Kurulmuş mirasın uyumu

Teslim edilecek yazıların dilinin İngilizce olması beklenmekte.

Bildiriler İngilizce dilinde hazırlanarak teslim edilecek. İlgililer, maksimum 1000 kelimelik, hedef temayı anlatan bildiri özetlerini 24 Şubat 2022 tarihine kadar buradan yollayabilirler.

17 Mart 2022 tarihinde belli olacak sonuçlara göre kabul alan bildiri özetleri yazarlarının, bildirilerinin tam halini 14 Nisan 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmekte.

Kabul alan bildiri yazarlarından en az birinin 28 Nisan 2022 tarihinde Zoom üzerinden yapılacak çevrimiçi seminere katılması ve bildiri sunumlarını yapması gerekmekte. Çevrimiçi seminer için link daha sonra paylaşılacak.

Bildiri teslimi ve çevrimiçi seminere yönelik sorularınızı Organizasyon Komitesi’ne [email protected] veya [email protected] e-posta adresleri üzerinden iletebilirsiniz.