28.04.2023

Kentsel Su Yönetiminde Güncel Problemler ve Çözüm Araçları Paneli Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı kapsamında 27 Nisan 2023 Perşembe günü "Kentsel Su Yönetiminde Güncel Problemler ve Çözüm Araçları" paneli düzenlendi. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele Marmara Bölgesi’ndeki altı büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkanlığı Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Özgen Ercan konuşmacı olarak katıldılar. Panelde, Marmara Bölgesi’nde yer alan su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, su yönetim sistemlerinde karşılaştıkları güncel problemler ve bunlara ilişkin geliştirdikleri çözümleri katılımcılar ile birlikte ele aldılar.

Tam Maliyet Esaslı Tarife Ugulanmalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, su ve kanalizasyon idarelerinin yeni yatırımları hataya geçirmesindeki en önemli etkenin hiç kuşkusuz finansman olduğu ve dolayısıyla bütçelerini güçlendirmelerin ve yeni yatırımları hataya geçirmesinin tam maliyet esaslı tarife uygulanması ile mümkün olabileceğini söyledi. Ülke genelindeki tüm su ve kanalizasyon idarelerine atıksu geri kazanımları oranında teşvik verdiklerini belirten Erul, yeni kanun çalışması ile daha fazla teşvik verilmesinin önünün açıldığını ifade etti.  

Su ve Kanalizasyon İdarelerine Uygulanan Elektrik Tarifeleri Farklı Olmalı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İSKİ’nin İstanbul’da su yönetim çalışmaları hakında özet bilgiler verdi. İSKİ’nin aylık 750 milyon liralık elekrik faturası ödediğini ve bu miktarın su yönetim sistemindeki maliyetin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi. Su ve kanalizsyon idarelerinin okullara, resmi kurumlara ve sanayiye suyu indirimli verdiğini ifade eden Dr. Şafak Başa, su ve kanalizasyon idarelerine indirimli elektrik ücreti uygulanmasının şart olduğunun altını çizdi. Dr. Başa, İSKİ’nin pandemiyi bir fırsata çevirdiğini ve bu süreçte altyapı yenilemesini büyük oranda tamamladığını belirtti.

Kocaeli’nde Yüksek Oranda Geri Kazanım Suyu Kullanılıyor

Kocaeli’nde kentsel su yönetimine ilişkin bilgileri aktaran Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, karşılaştıkları güncel problemlere yönelik İSU’nun uygulamalarından söz etti. Ali Sağlık, “Kurumumuz yıllık 41 milyon m3 geri kazanım suyu üretebilecek kapasiteyi hali hazırda oluşturmuş durumdadır. Geri Kazanım Suyu Projesiyle 2022 yılında yaklaşık 14 5 milyon m3 içilebilir ham suyu tasarruf ettik Sanayide kuyu suyu kullanımındaki azalışın sağlamış olduğu katkı ile de geleceğimiz için hayati öneme sahip yeraltı suyu da koruma altına alınmıştır 2022 yılında sanayi tüketiminin 3 ’te 1 ’i geri kazanım suyu ile sağlanmıştır. Yıllık 260 milyon m3 içme suyu kapasitesini barajların tamalanmasıyla 377 milyon m3’e çıkaracağız” dedi. 13 bini aşkın öğrenciye su ve çevre bilinci eğitimi verdiklerini ifade eden Sağlık, yaşadıkları en büyük sorunun kayıp su olduğunu ve bu kayıpların azaltımı için basınç yönetimi, izole bölgeler, gece dinleme çalışmaları, su işletme Sistemi (SUİS), yüksek tüketimli abonelerin takibi, ortak abonelik, sayaç değişimi ve yatırımlar gibi adımların uygulandığını ve tüm bunların neticesinde Kocaeli’nde 2004 yılında %72 olan kayıp-kaçak oranının büyük bir emek sarf edilerek %25 seviyelerine düşürüldüğünü belirtti. 2022’de bütçenin yarısını yatırımlara yönlendirdiklerini ve Kocaeli’nde musluktan akan suyun içilebildiğini söyledi. Artan enerji maliyetlerinin çok büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

BUSKİ Kayıp Kaçak Oranlarının Düşürülmesinde Öncüler Arasında

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, su kayıp ve kaçaklarının çok büyük bir sorun teşkil ettiğini ve scada sistemi ile bu oranı %20’ye kadar düşürdüklerini ve Türkiye’de bu anlamda BUSKİ’nin birinci sırada yer aldığını söyledi. Bursa’da kentsel su yönetimine ilişkin bilgiler aktaran Güngör Gülenç, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Gemlik Körfezi’nde su kalitesini izlediklerini söyledi. BUSKİ tarafından enerji yatırımları yaptıklarını söyleyen Gülenç, iletişim teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak tasarruflu su kullanımının önemini halkımıza duyuruyoruz dedi.

Su Kayıp Kaçakları da Enerji Verimliliği de BASKİ’nin Ana Gündemi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal, Balıkesir’de su yönetim sistemi hakkında bilgiler verdi ve bölgede en geniş coğrafyaya su hizmetini veren idarenin BASKİ olduğunu aktardı. Özellikle tarımsal amaçlı kullanımın yoğunluğu ve Balıkesir’de yaz nüfusu ile kış nüfusu arasındaki önemli farklılığın, su yönetimi yaklaşımında da önemli değişikliklere neden olduğunu aktaran Günal, su kayıp-kaçak oranını hızla düşürdüklerini ifade etti. Günal ayrıca su iletim ve dağıtım ile atıksu arıtma prosesleri için kullanılan enerji için bütüncül bir verimlilik yaklaşımıyla önemli kazanımlar elde edildiğini sözlerine ekledi.

Teski Su Tasarrufuna Büyük Önem Veriyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, Tekirdağ’da su yönetimine ilişkin bilgiler aktardı ve su miktarı ile nüfusun oransal dağılımının aynı olmadığını söyledi.Yıllar itibariyle birim su maliyetinin değişimini gösterdi ve meteorolojik kuraklık haritası üzerinden Marmara Bölgesi’nin olağanüstü kuraklık tehdidiyle karlı karşıya olduğunu belirtti.TESKİ su kaynakları dağılımınını gösterdi. Su kayıp kaçık oranlarını yatırımlar ve projeler ile sürekli düşürdüklerini söyledi ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği için yapılan çalışmalardan ve bu kapsamda TESKİ su tasarrufu kampanyasını anlattı, yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.  

Bölgenin En Büyük Su Analiz Laboratuvarı Saski Tarafından Yapıldı

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Yiğit Turan, Sakarya’da yürütülen su yönetimi çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Kayıp kaçak önleme çalışmalarından söz eden Turan, basınç yönetimi, izole bölgeler, sızıntı kontrolü ve şebeke rehabilitasyonu ile kayıp kaçak oranlarında düşüş gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hızırilyas içme suyu arıtma tesisinde bin 720 m²’lik bir alanda bölgenin en büyük su analiz laboratuvarını inşaa ettiklerini belirtti.

Tübitak-Mam Belediyeler ve Su ve Kanalizasyon İdareleri İle İşbirliği İçerisinde Çalışıyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkanlığı Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Özgen Ercan, belediyeler ve bağlı kuruluşları konumundaki su kanalizasyon idareleri için çok sayıda işlevsel araç ve ürün geliştirdiklerini aktardı. Öncelikle suyu koruma yaklaşımıyla havza bazında şehirlerin özgün durumları ile ilgili ölçüm, planlama ve projelendirme seçeneklerinin yanı sıra enerji pozitif tesisler de dahil suyun tüm süreçlerinde çözüm araçları sunduklarını ifade eden Ercan, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı yürüttüklerini ve su ve kanalizasyon idareleri ve belediyeler ile yakın işbirliği halinde çalıştıklarını ifade etti.

Kentsel Su Yönetimindeki Problemler Ekonomik, İdari ve Teknik

Panelin kapanış bölümünde, moderatörlüğü de yürüten MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, kentsel su yönetiminde karşılaşılan güçlükleri özetledi. Kuraklığın tüm güçlüklerin başında en temel baskıyı oluşturduğunu idade eden Kahraman, mevzuattan kaynaklı güçlüklerin de altını çizdi. Kahraman ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerle tekrar ve ciddi bir şekilde tekrar görüldüğü üzere, altyapı dayanıklılığının çok önemli bir gündem olması gerektiğini vurgularken su kanal idarelerinin bilgi sistemleri altyapısının diğer idarelerle paylaşımlı hale getirilmesinin önemine değindi. Enerji maliyetlerinin yüksek olması ve her aşamada verimlilik/optimizasyon projelerinin yürütülmesi, tam maliyet esası ile tarifelerin belirlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve su kanal idarelerinin finansmana erişiminün güçlendirilmesi diğer altı çizilen başlıklar arasında yer aldı. 

1/6